Schakttillstånd och trafikanordningsplan

För gräv- och schaktarbeten i Hedemora kommuns mark krävs ett schakttillstånd och på gator, vägar, gång- och cykelvägar krävs även en godkänd trafikanordningsplan innan arbete får påbörjas.

Ansökan ska komma in till oss senast två veckor innan det planerade arbetet påbörjas 

Ansökningsblankett schaktning

Anvisning för grävning i gator, vägar 2018

Trafikanordningsplan+exempelsamling

Grävskopa

Vid mycket stora arbeten är handläggningstiden längre. Vid akuta fel, som läckor och kabelbrott, får arbetet starta omedelbart utan tillstånd, men du ska skicka in din ansökan senast en vecka efter att arbetet påbörjades. Att ansöka om schakttillstånd är kostnadsfritt. Blankett, samt anvisningar för grävning i gator och vägar finns längst ned på denna sida.

När du ansöker om schakttillstånd som berör gator, vägar, gång- och cykelvägar ska du även bifoga en trafikanordningsplan (TA-plan) som ska godkännas av Lokal och Markavdelningen. TA-planen intygar att arbetet utförs på ett säkert sätt för både trafikanter och utförare. För arbeten som kräver omfattande avspärrningar rekommenderas att entreprenören kompletterar TA-planen med en beskrivning hur trafiken kan ledas om via andra vägar. TA-planen och exempelsamling finns längst ned på denna sida.

Det är mycket viktigt att ansökningen är komplett ifylld. Ansökningar med dålig information kan inte handläggas.

Tänk på detta
Generellt krävs en ritning och ett tillstånd per schakt. Varje schakt tidsätts med start- och slutangivelse och ska avanmälas. Behöver schakttillståndet förlängas ansök om detta i god tid innan tillståndet går ut. Trafikanordningar, arbetspunkter-/sträckor och schakter ska synas på ritningen. Trafiklösningar för såväl motor-, som gång- och cykeltrafikanter ska redovisas.

Ansvarsförsäkring
Vi förutsätter att du har en ansvarsförsäkring.

Ledning för grävning
Anvisningarna har tagits fram för att ge vägledning till de som arbetar på eller i kommunens allmänna platsmark såsom gator, park eller naturmark.

Syftet med anvisningarna är att, mellan kommunen och de som avser att gräva i kommunens mark uppnå ett smidigt och enkelt samarbete med tydliga riktlinjer vad som gäller både innan, under och efter utfört arbete.

Anvisningarna skapar även en ökad samordning av arbeten mellan olika aktörer som har anläggningar på eller i kommunens mark. Anvisningarna ska på ett smidigt sätt kunna hänvisas till, både i övergripande markavtal med stora ledningsdragande företag samt vid enstaka nyttjanderättsavtal där ledningar eller andra anläggningar grävs ned i kommunens mark.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-10-14