Invasionen av Ukraina

Hedemora kommun följer omvärldsläget med anledning av invasionen av Ukraina på regional, nationell och internationell nivå. Kommunens roll är att följa direktiv och instruktioner som kommer från länsstyrelsen och regeringen, till exempel om ett eventuellt mottagande av personer som flytt från Ukraina. 

Här nedan hittar du länkar till information hos ansvarig myndighet

Regeringens hantering av händelsen 

Länsstyrelsen informerar om omvärldslägets påverkan på samhället

Migrationsverket informerar om vad som gäller för personer som kommer hit från Ukraina

Samlad information från svenska myndigheter på krisinformation.se

Information om svenska samhället på olika språk finns på informationsverige.se

Region Dalarnas information om hur vården fungerar i Sverige (information på engelska)


Informationsmaterial

Information till dig som kommer från Ukraina och söker skydd


Broschyr: Välkommen till Hedemora_svenska

Broschyr: Välkommen till Hedemora_ukrainska

Broschyr: Välkommen till Hedemora_ryska


Information till nyanlända om vården i Dalarna och kontaktinformation


Broschyr: Hälso- och sjukvården i Region Dalarna_svenska

Broschyr: Hälso- och sjukvården i Dalarna_ukrainska


Information om att förbereda sig inför en samhällskris

Broschyren: Om krisen eller kriget kommer

 

Frågor och svar om kommunens arbete och om att hjälpa till som privatperson

Kommunen får en del frågor om vad kommunen gör, samt hur man som privatperson kan hjälpa till. 

Hur arbetar Hedemora kommun med mottagande av personer som flytt från Ukraina?

Kommunen jobbar med frågan på flera sätt:

  • Vi besvarar och sammanställer uppgifter som Länsstyrelsen efterfrågar, till exempel gällande boendeplatser som kommunen kan erbjuda i sina kommunala fastigheter och boendeplatser som privata fastighetsägare i kommunan kan erbjuda för uthyrning. 

  • Kommunen arbetar förberedande för att kunna ta emot personer som kommer hit från Ukraina som följd av invasionen. 
Kommer Hedemora kommun ta emot flyktingar från Ukraina?

Migrationsverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för mottagande av flyktingar, personer som söker skydd i vårt land. I uppdraget ingår bland annat att anvisa nyanlända boenden i kommuner när det finns behov att göra det. 

Länsstyrelsen har tillsammans med kommunerna i Dalarna inventerat hur många boendeplatser som finns, på uppdrag av migrationsverket.

Till Hedemora har hittills kommit ett tjugotal personer, som haft anknytning till privatpersoner. Inga ytterligare boendeplatser har därför efterfrågats från migrationsverket. 

Mer information: 

Situationen i Ukraina - Migrationsverket

Vad kan jag som privatperson göra?

I Sverige är det migrationsverket som ansvarar för och samordnar flyktingmottaganden. Det är Migrationsverket som ansvarar för att de som söker asyl i Sverige har någonstans att bo och får något att äta. I dagsläget har migrationsverket inte efterfrågat boenden i Dalarna. 

Situationen i Ukraina - Migrationsverket

Fastighetsägare och uthyrare - Migrationsverket

Som privatperson kan du på olika sätt ge stöd till befolkningen i Ukraina, via hjälporganisationer eller olika privata alternativ. Tänk på att det kan vara klokt att välja hjälporganisationer som kontrolleras så att pengarna går till det ändamål som utlovas. Dessa organisationer har så kallade "90-konton". 

Organisationer med 90-konton via svensk insamlingskontroll


Var källkritisk

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Källkritik – krisinformation.se 

En egen hemberedskap för samhällstörning är bra

Passa på att se över din hemberedskap, engagera dig och bidra till vår gemensamma säkerhet.

Vad kan jag som privatperson göra? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (msb.se)

Hemberedskap – så förbereder du dig (borlange.se)


Var kan jag få stöd om jag mår dåligt eller känner oro för det som händer i vår omvärld?

Region Dalarna har information om hur man kan reagera vid en allvarlig händelse, och vad man kan göra själv för att må bättre. Informationen finns på 1177 Vårdguidens webbplats. Där finns även råd om hur du kan hjälpa ett barn.

På webbplatsen krisinformation.se finns information om hur du kan hantera oro, hos dig eller hos barn i din närhet, samt vart du kan vända dig för att få stöd.

Råd till dig som påverkas av en allvarlig händelse - 1177 Vårdguiden 

Kriget i Ukraina - Krisinformation.se

Stöd vid oro - Krisinformation.se

Information till barn - Krisinformation.se

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-09-05