Vi bryr oss

Mår du psykiskt dåligt? Lever du i en situation där det förekommer kränkningar, hot eller våld? Det kan handla om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, men även att du känner dig tvingad till något du inte vill. Förekommer våld i din närhet har du rätt till stöd och hjälp! Här hittar du information om olika typer av hot och våld, samt var du kan vända dig vid behov av stöd.

Vi_bryr_oss_samlingsaffisch_1.jpg

Om du eller någon som står dig nära är i akut behov av hjälp med fara för liv och hälsa ska du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112.

Om du har frågor eller vill lämna tips om våld kan du kontakta polisen på 114 14.

Du får kontakt med Socialtjänsten genom att ringa 0225-340 56.

Lever Du i en situation där du blir utsatt för kränkningar, hot eller våld av din partner eller tidigare partner? Det kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. 
Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar eller kränker. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra något mot sin vilja eller att tvinga någon att avstå från något den vill.

Du är inte ensam! Tusentals människor i Sverige utsätts för våld i nära relationer. Det är aldrig ditt fel att du blir utsatt för våld. Det är den som använder våldet som har det fulla ansvaret.

Hjälp och stöd
Det finns hjälp och stöd att få för dig som upplevt och/eller är utsatt för våld i en nära relation och för dig som utsätter någon för våld i en nära relation. Du kan kontakta socialtjänsten, polisen och frivilliga organisationer för att få hjälp och stöd.

Socialförvaltningen kan erbjuda:

- Rådgivning och stöd för att du ska kunna förändra din situation.
- Praktisk och ekonomisk hjälp i en akut situation.
- Tillfälligt skyddat boende.
- Du kan aldrig tvingas till att ha samtal tillsammans med den som utsätter eller har utsatt dig för våld     eller hot.

Hedemora kommun har antagit handlingsplan för kvinnofrid, mot våld i nära relationer.

Handlingsplan vid våld i nära relationer
Uppdaterad handlingsplan vid våld i nära relationer kommer inom kort. 

Hos socialtjänsten finns en enhet mot våld i nära relationer, telefon vardagar 09:00-16:00. 
Tel. 0225-341 52.  
Är det akut ring 112. (Du kan vara anonym när du ringer) 

Här kan du hitta länkar med mer information och stöd:
www.kvinnofridslinjen.se, Tel 020-50 50 50  Du ringer dit gratis och ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
www.nck.uu.seNationellt centrum för kvinnofrid är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid.
www.somaya.se, För kvinnor med utländsk härkomst och/eller med muslimsk identitet
www.terrafem.org, Rikstäckande jour för kvinnor med utländsk härkomst.
www.rfsl.seRiksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoner och queeras rättigheter. 
www.bris.se, Barnens rätt i samhället.

Är du utsatt för våld, hot, kränkningar av föräldrar, syskon eller andra släktingar när det gäller heder, så kallat hedersrelaterat våld och förtryck?

Lever du i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du ska umgås med? Känner du dig övervakad, kontrollerad och hotad av föräldrar, syskon och/eller andra släktingar? Är du utsatt för påtryckningar om att gifta dig, fast du inte vill? Tvingas du dölja din sexuella läggning?

Då kan du vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.

Hjälp och stöd

Du kan kontakta socialkontoret eller polisen för att få råd, stöd och hjälp om du är/ blivit utsatt för hedersvåld, hedersbrott.

Socialkontorets reception 0225-340 56. Kommunens växel 0225- 340 00

 Är det akut ring 112

Om du ser eller misstänker att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan. Genom att anmäla din oro till socialtjänsten kan du hjälpa till att möta problem så tidigt som möjligt.

Vid orosanmälan ring Barn-och Ungdomsenhetens mottagning 0225-342 52.

Här har vi samlat information om vad en orosanmälan innebär samt vårt arbete i frågan. 

Hedemora_kvinnojour.jpg

Vad är våld?

Våld är handlingar riktade mot en annan person som skadar, skrämmer eller kränker och som får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill. – Per Isdhal, Meningen med våld

Våldsformer

 • Fysiskt våld
 • Psykiskt våld
 • Sexuellt våld
 • Materiellt våld
 • Ekonomiskt våld
 • Latent våld

Varningssignaler

 • Du skuldbeläggs och kritiseras.
 • Du, och det du gör, nedvärderas.
 • Du övertalas att avstå från intressen och vänner.
 • Ditt klädval styrs.
 • Din partner kontrollerar din mobil och andra ägodelar.
 • Din partner kräver att skjutsa dig vart du än ska.
 • Överdriven omtänksamhet med inslag av kontroll.
 • Du måste alltid säga vem du har träffat och var du har varit.
 • Dina åsikter ifrågasätts burdust och respektlöst.
 • Du kallas för kränkande saker, ofta med sexuell antydning.
 • Du hotas och/eller angrips fysiskt.

Så kan kvinnojouren hjälpa dig

 • Vi tror på dig.
 • Vi lyssnar, stöttar och peppar.
 • Du avgör själv vad du vill berätta.
 • Vi kan hjälpa och stötta dig i kontakt med myndigheter.
 • Vi kan träffa dig för stödsamtal eller ha samtal med dig över telefon och mail.

 

Hos oss kan du vara anonym. Vi har tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter: 

Hedemora Kvinnojour
Box 23
776 21 Hedemora
hedemorakvinnojour@roks.se 

Tel: 072-009 95 08

Facebook: Hedemorakvinnojour
Instagram: Hedemorakvinnojour 

Vill du engagera dig i kvinnojouren?

Välkommen att kontakta kvinnojouren via telefon eller mail.

Om livet känns jobbigt finns det flera ställen att vända sig. Till exempel elevhälsan, vårdcentralen eller ungdomsmottagningen. I Hedemora finns också fältassistenter som kan vara ett stöd för dig. 

Du kan också vända dig till socialtjänsten för stöd och hjälp. Personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst har tystnadsplikt. De får inte avslöja vad du har berättat.

Socialtjänsten kan du kontakta på 0225-340 56. 

Här finns mer information om stöd för dig.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-11-25
Skriv ut