Digitala verktyg för vårdnadshavare

För att underlätta och stärka kommunikation, inflytande och samarbete mellan hem och förskola/skola finns det olika digitala system och verktyg att tillgå.

Nyhet - Vklass!

Vi har nu övergått till Vklass och följande system har avslutats:

Unikum (tidigare lärplattform)

Skola24 (närvaro/frånvaro och ledighetsansökan skola)

Tieto Edu (närvaro/frånvaro fritidshem och förskola)

Vklass är alltså ett ”allt-i-ett”-system för vårdnadshavare, barn/elever och personal att dokumentera och kommunicera i, istället för flera system som vi har haft tidigare.

Allt som finns i Unikum kommer att bevaras och gallras utifrån vår dokumenthanteringsplan och kommunen har i fortsättningen åtkomst till Unikums e-arkiv och allt som är nödvändigt för barnets/elevens fortsatta skolgång. Observera att i och med detta kommer elever och vårdnadshavare inte åt någonting själva från och med årsskiftet.


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-01-13

Systemförvaltare/centralt ansvarig för Vklass


Sandra Söderman

sandra.soderman@hedemora.se


Till kommunens växel: 0225-340 00