Fortsätt till huvudinnehållet

Trygghetsvandra i din närmiljö

Trygghetsvandringar ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Det är också ett sätt att ta reda på hur människor trivs där de bor och rör sig.

Målet med trygghetsvandringarna är att skapa en bättre och tryggare omgivning. Hur trygga vi känner oss kan begränsa oss mer än vi tror. Det kan till exempel påverka var vi går och vill vistas vissa tider på dygnet, eller vilka aktiviteter vi deltar i och hur vi umgås med andra människor. Trygghet i närmiljön kan rent av påverka hur vi mår direkt eller indirekt.

Trygghetsvandringen är ett möte där människor samlas och diskuterar.

Inventera trygga och otrygga platser

Under vandringen tittar vi på ett område och inventerar vilka trygga och otrygga platser som finns där. De parter som träffas får chans att utbyta tankar. Boende och verksamma i området, samt andra berörda kan lämna sina synpunkter och idéer vidare till kommunen och Polisen.

Vi går tillsammans längs en planerad slinga och tittar på hur det ser ut i området. Därför är det mycket värdefullt att människor med lokalkännedom deltar som vet vilka platser som upplevs trygga och mindre trygga, samt kan dela med sig av sina tankar om, vad otryggheten beror på.

Planerade trygghetsvandringar i Hedemora kommun 2023

Hedemora kommun, Hedemorabostäder och lokalpolisen planerar att genomföra fyra vandringar under 2023. Boende, näringslivsidkare och föreningar i respektive område blir inbjudna att följa med på vandringarna.

Under trygghetsvandringen kan du vara med och berätta vilka platser som kan upplevas otrygga i Vikmanshyttan. På så vis är du med och stöttar det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som sker inom kommunen.

Vi går tillsammans längs en förutbestämd slinga i Vikmanshyttan och tittar på hur det ser ut gällande belysning, trafiksäkerhet och annat som har betydelse för om ett område är och upplevs som tryggt.

Varmt välkommen!

Tid: 15 mars 2023, klockan 18.00

Samlingsplats: Vikmanshyttans skola

 

Information om vandringen publicerar vi närmare det aktuella datumet.

Information om vandringen publicerar vi närmare det aktuella datumet.

Information om vandringen publicerar vi närmare det aktuella datumet.

      Blev du hjälpt av informationen på sidan?
      Dela denna sidan
      Senast uppdaterad: 2023-02-27