Fortsätt till huvudinnehållet

Information om vaccinationer

I Sverige rekommenderas och erbjuds gratis vaccination till alla barn. Det är säkra och effektiva vacciner, i form av sprutor, riktade mot allvarliga och smittsamma sjukdomar, som kan ge allvarliga följdsjukdomar.

Glad tjej med plåster på armen, som fått vaccination

Varför vi vaccinerar

Målet med en vaccination är att ge skydd mot en viss infektion (ge immunitet) och förhindra att smitta överförs till andra.

Vissa barn kan inte skyddas genom vaccination på grund av sjukdom eller allergi mot vaccinet. Dessa barn kan endast skyddas från sjukdom genom att så många som möjligt vaccinerar sig, så att spridningen av smittsamma sjukdomar begränsas.

För att behålla ett bra skydd måste vaccinationerna fortsätta även när en sjukdom försvunnit från landet och fortsätta ända tills sjukdomen helt har försvunnit. Det vill säga att den är utrotad i hela världen.

Vaccinationsprogram i skolan

Årskurs 1Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.
Årskurs 5Vaccination mot HPV, humant papillomvirus.
Årskurs 8Vaccination mot difteri-stelkramp-kikhosta.

Kompletterande vaccinationer i skolan

Har du inte vaccinerats enligt vaccinationsprogrammet så erbjuds du vaccinationer genom skolhälsovården upp till 18 års ålder. Vaccin mot Haemophilus influenzae typ B och pneumokocker ska erbjudas barn upp till 6 års ålder. Kompletterande vaccination mot HPV ska erbjudas flickor upp till 18 års ålder. I Hedemora har vi beslutat att även elever över 18 år i gymnasieskolan erbjuds kompletterande vaccinationer.

Läs mer om vaccinationer på 1177 Vårdguiden och Folkhälsomyndigheten.

Vaccinationerna ges på skolan av skolsköterska efter att vårdnadshavare lämnat sitt samtycke till det. Information om när vaccination erbjuds meddelas i god tid via Vklass.

Lämna ditt samtycke

Du som vårdnadshavare besvarar samtycke via Samtyckesportalen när det är dags för vaccinering av ditt barn.

Du loggar in med e-legitimation och följer instruktionerna på sidan

  • Om det finns fler vårdnadshavare bör båda logga in med e-legitimation och ge varsitt samtycke.
  • Även om du inte vill att ditt barn ska vaccineras så loggar du in och anger detta.

Skolsköterskan och skolläkaren utgår från, om annan information inte finns, att föräldrar med gemensam vårdnad agerar i samförstånd om enbart en av er lämnar sitt samtycke.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-24