Fortsätt till huvudinnehållet

Asbest

För yrkesmässig hantering och rivning av asbest krävs tillstånd från arbetsmiljöverket. Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att transportera avfall och farligt avfall yrkesmässigt.

Arbetsmiljöverkets regler riktar sig till företag och gäller enbart yrkesmässig hantering av asbest. Reglerna gäller därför inte privatpersoner som hanterar material som innehåller asbest.

Som privatperson får du hantera material från ditt eget hus även om det innehåller asbest. Du ska dock vara medveten om riskerna och veta hur du hanterar materialet på ett hälsosäkert sätt för dig själv och andra i din omgivning. Vi rekommenderar dock att man för sin egen och sina anhörigas säkerhet följer arbetsmiljöverkets regler om hur man hanterar asbest på ett säkert sätt.

För att få arbeta med asbesthaltigt material ska ett företag ha tillstånd från Arbetsmiljöverket. Arbete med asbest kan vara till exempel rivning, bearbetning eller annan hantering av asbesthaltigt material, till exempel arbete på laboratorium med asbestanalyser.

Arbetsmiljöverket – frågor och svar om asbest

Avfall av asbesthaltigt material från rivning eller renovering ska man samla i täta förpackningar till exempel i plastsäckar som försluts och märks med en varningstext som innehåller ordet ”Asbest”.

Avfallet lämnas på avfallsanläggning som tar emot asbestavfall, ibland mot särskild avgift.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-24