Fortsätt till huvudinnehållet

Misstanke om barn som far illa

Barn och ungdomar ska få möjligheten att växa upp under trygga och goda förhållanden. Var och en som får kännedom eller har misstanke om att ett barn far illa bör anmäla detta till socialtjänsten.

Om du är orolig för att någon far illa och behöver hjälp kontakta socialtjänsten för rådfrågning eller anmälan.

Socialtjänstens mottagningstelefon: 0225-342 52

Du kan också anmäla misstanke om att ett barn far illa genom att fylla i en blankett och skicka in till oss.

Blankett för att anmäla misstanke om barn som far illa

Du som kontaktar oss som privatperson kan välja att inte uppge ditt namn och därmed lämna din anmälan anonymt.

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom (t.ex. förskola, skola) samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga, enl. 14 kap 1 § Socialtjänstlagen, att anmäla till socialtjänsten om de känner oro för att ett barn far illa.

Du som gör en anmälan i ditt yrke har inte möjlighet att vara anonym Handbok för anmälningsskyldiga och andra anmälare – PDF- hur?

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-02-13