Fortsätt till huvudinnehållet

Dispenser för avlopp och avfall

Var söker jag dispens

Dispens söks hos miljökontoret och ska avse fastighetsägare/fastighetsinnehavare. Alla dispensblanketter är samlade här Tjänster – Hedemora kommun

Hedemora kommuns föreskrifter om hantering av hushållsavfal är styrande när miljökontoret handlägger dispenser. Beviljande av dispenser förutsätter att ingen olägenhet uppkommer för människors hälsa eller miljön samt att det finns särskilda skäl. Särskilda skäl (15 kap 25 § miljöbalken) bedöms i det enskilda fallet.

Miljökontoret kan upphäva en dispens om kraven som låg till grund för dispensen åsidosätts.

Dispens avlopp

Dispens om färre slamtömningsintervall kan maximalt beviljas på dubbel tid jämfört med ordinarie hämtningsintervall.

  • Dispens om färre slamtömningsintervall kan beviljas om avloppsanläggningen är funktionell, har låg belastning och tillstånd samt att olägenheter inte uppkommer och att särskilda skäl medges.
  • Dispens om uppehåll från slamtömning kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst ett år.

Dispens avfall

  • Dispens om hämtningsuppehåll av kommunalt mat- restavfall kan beviljas om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst fyra månader för permanentboende och minst hela hämtningssäsongen för fritidshus. Skyldighet att betala grundavgift kvarstår.
  • Dispens om befrielse från all kommunal avfallshämtning kan beviljas om det finns särskilda skäl och fastighetsägaren kan omhänderta avfallet på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Skyldighet att betala grundavgift kvarstår.
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-21