Fortsätt till huvudinnehållet

Grannsamverkan

Grannsamverkan handlar om att boende i ett område hjälper varandra att ha uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. 

Samverkan bygger på att de boende i området och polisen samarbetar för att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet.

Hur startar man Grannsamverkan?

Den som vill starta Grannsamverkan behöver först prata med sina grannar för att se om intresse finns. Därefter vänder sig en utsedd kontaktperson till Hedemoras kommunpolis för att starta upp Grannsamverkansområdet. Kontaktpersonen är länken mellan de boende i området och Polisen.

  1. Gå in på  www.samverkanmotbrott.se och ta reda på de fyra minimikrav som behöver vara uppfyllda när man ansluter sig till Grannsamverkan.
  2. Inventera intresset hos grannarna (majoriteten av grannarna bör vara med för att det ska fungera).
  3. Bestäm ett geografiskt avgränsat område, en gata eller bostadsområde, dvs. det område som sedan ska skyltas.
  4. Utse minst två kontaktombud varav ett är huvudkontaktombud.
  5. Upprätta en intern kontaktlista och fundera på hur ni bäst kan kommunicera i gruppen.
  6. Kontakta sedan kommunpolisen Thomas Nordström för att starta upp.

Kommunpolisen i Hedemora

Kontakta kommunpolisen i Hedemora för frågor och när du/ni vill starta Grannsamverkan.

Thomas Nordström
thomas-k.nordstrom@polisen.se

Mer information

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-12