Fortsätt till huvudinnehållet

Anpassad gymnasieskola

I den anpassade gymnasieskolan på Martin Koch-gymnasiet arbetar vi parallellt med din kunskapsutveckling och din personliga utveckling. Efter avslutad utbildning på något av våra nationella program är målet att du ska kunna delta aktivt i samhällslivet genom att söka arbete eller studera vidare.

Martin Koch-gymnasiet erbjuder inom ramen för den anpassade gymnasieskolan tre nationella program:

Programmen som Martin Koch-gymnasiet erbjuder är 4-åriga och lärlingsinriktade. Det innebär att du som elev kommer att vara ute på en arbetsplats under minst hälften av utbildningstiden. Det för att du ska kunna lära dig arbetet och bli en del av gemenskapen på arbetsplatsen. Utbildningen innehåller också teoretiska kurser, som så långt det är möjligt är kopplade till programmets inriktning.

Lärarna i den anpassade gymnasieskolan arbetar för att du som elev ska kunna lära dig på bästa sätt, utifrån dina egna förutsättningar och behov.

Då kan du läsa ett individuellt program, inom ramen för den anpassade gymnasieskolans läroplan. Programmet anordnas på Vasaskolan.

Kontakta Vasaskolans rektor via kommunens servicecenter.

Servicecenter: 0225-340 00
E-post: kommun@hedemora.se

Mottagande i anpassad gymnasieskola

Den anpassad gymnasieskola är för dig som inte når gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning, (7 kap. 5 § skollagen). 

Det är chefen för Centrala elevhälsan som beslutar om mottagande i den anpassade gymnasieskolan. Inför beslutet inhämtas fyra bedömningar:

  • en psykologisk bedömning
  • en pedagogisk bedömning
  • en social bedömning
  • en medicinsk bedömning

Söka till den anpassade gymnasieskolans program

Du söker till den anpassade gymnasieskolans program på samma sätt som till övriga gymnasiet, via gymnasieantagning och Dexter. Du får inloggningsuppgifter via din studie- och yrkesvägledare i den anpassade grundskolan.

Kontakt

Kommunens servicecenter hjälper dig vidare för kontakt med lärare eller rektor på den anpassade gymnasieskolan.

Servicecenter: 0225-340 00
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-03-08