Fortsätt till huvudinnehållet

Politiska nämnder

Kommunstyrelsen leder kommunen och planerar verksamheten framåt och har det samordnande ansvaret för all kommunal verksamhet och ekonomi.

Läs mer om kommunstyrelsen i Hedemora kommun

Bildningsnämnden ansvarar för skolverksamheten för barn, ungdom och vuxna.

Skolväsendet omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och fritidshem.

Bildningsnämnden ansvarar även för:

  • Kommunens utbud av yrkeshögskoleutbildningar, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och har det kommunala aktivitetsansvaret.
  • Verksamheterna kultur- och fritid, kulturskola, kostenhet samt biblioteksverksamhet.
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov, enligt lag om stöd och service för funktionshindrade (LSS).

Läs mer om bildningsnämndens uppgifter i Reglemente för bildningsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för verksamhet inom trafik, prövning och tillsyn enligt miljöbalken, plan- och byggnadsväsendet samt övriga uppgifter inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde.

Läs mer om miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppgifter i Reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för verksamhet som ingår i omsorgsförvaltningen.

Omsorgsnämnden ska vara väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen, medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med myndigheter, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen.

Läs mer om omsorgsnämndens uppgifter i Reglemente för omsorgsnämnden

Valnämnden ansvarar bland annat för genomförande av allmänna val (riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige), val till Europaparlamentet och folkomröstningar.

Läs mer om valnämndens uppgifter i Reglemente för valnämnden

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-03-07