Fortsätt till huvudinnehållet

Adresser och namn på gator och fastigheter

Kommunens uppgift är att bestämma gatunamn och nummer för alla bebyggda fastigheter där det bor människor eller bedrivs någon form av verksamhet.

Kommunen ansvarar också för att sätta namn på torg, platser, gator och vägar men även på egna verksamheter som skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Ansvaret gäller även ajourhållning av lantmäteriets adressdatabas och lägenhetsregistret. Vid namnsättning ska god ortnamnssed iakttas, det vill säga, kommunen måste följa Kulturmiljölagen vid namnsättning. Adresser sätts enligt svensk standard för adressättning och efter Lantmäteriets riktlinjer.

När du bygger ett hus behöver du kontakta kommunen för att få en adress till ditt nya hem. Kom ihåg att uppge vilken fastighetsbeteckning det gäller.

När en ny eller ändrad adress fastställts och registrerats av kommunen, skickas en bekräftelse till fastighetsägaren. Fastighetsägaren ska se till att skyltningen är aktuell och korrekt samt att numren placeras så synligt som möjligt på exempelvis fasader eller grindstolpar. Adressen ska även anslås på postlådan. Fastighetsägaren ska också informera eventuella hyresgäster och arrendatorer när en adress ändrats eller tillsatts.

Det tar cirka 2–4 veckor innan adressen vi sätter har hanterats av lantmäteriet.

Från att vi sätter en adress tar det cirka 2–4 veckor innan adressen finns registrerad i lantmäteriets fastighetsregister. Om ett företag inte kan hitta din nya adress kan detta bero på hur ofta det specifika företaget uppdaterar sin egna adressdata. Det kan skilja mycket mellan olika företag och är tyvärr inget vi kan påverka. Du är alltid välkommen att hör av dig till oss så kan vi dubbelkolla att din adressättning har blivit hanterad och inlagd i lantmäteriets fastighetsregister.

Postnummer och postort bestäms av PostNord.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-23