Fortsätt till huvudinnehållet

Öppenvård Stinsen

Öppenvårdsbehandling är en insats för individer med olika former av beroendeproblematik. Insatsen syftar till att ge stöd och verktyg för att uppnå en livsstilsförändring och bli fri beroendet.

Öppenvård Stinsen har två olika inriktningar på behandling, det är kognitiv beteendeterapi (KBT) samt 12-stegs-programmet. Du kan få hjälp med behandling av beroendeproblematik med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel.

Öppenvården erbjuder även flera andra metoder och program för behandling. Målsättningen för den som deltar i behandling är att denne ska få möjlighet till att:

  • Leva ett liv fritt från beroende
  • Förbättrad fysisk och psykisk hälsa
  • Ökad livskvalitet
  • Ökad möjlighet att bibehålla/erövra eget boende och försörjning
  • En reell möjlighet till en socialt fungerande livssituation
  • Stöd att bryta isolering utifrån individens önskemål
  • Ökad möjlighet till socialt nätverk samt återupprättande av relation med familj och anhöriga

Öppenvården erbjuder individuellt anpassade insatser som dokumenteras i samråd med den enskilde i en genomförandeplan som följs upp och revideras vid behov utifrån individens utveckling.

För att ansöka om hjälp, kontakta Socialtjänsten på telefon 0225-34 000.

Du kan även vända dig direkt till öppenvården utan kontakt med socialtjänsten för rådgivning och samtalsstöd. Vill du har mer information kontakta våra alkohol- och drogterapeuter på 0225-347 36, 0225-341 13 eller 0225-34107.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-03-04