Fortsätt till huvudinnehållet

Ritningar vid bygglovsansökan och bygganmälan

När du skickar in en ansökan om bygglov eller gör en anmälan ska du även skicka in ritningar. Här får du veta vilka allmänna krav vi ställer på bygglovsritningar.

Krav på ritningarnas kvalitet

Ritningar ska vara skalenliga. De ska också vara tydliga och endast i svartvitt med tydlig kontrast, utan skuggor och gråtoner. Ritningarna ska lämnas in i pdf-format med en handling per fil alternativt på papper. Tänk på att scannade ritningar ska vara i god upplösning/kvalitet. Fotograferade ritningar godtas inte.

Ritningar ska vara försedda med fastighetsbeteckning, huvudmått, mått till tomtgräns och skalstock.

Här förklarar vi vad de olika ritningarna ska innehålla och visar exempel på ritningar

En situationsplan ska visa samtliga byggnader på tomten ovanifrån. Det ska tydligt framgå vilken del som byggs till, alternativt vilken byggnad som ska byggas eller rivas. Finns det någon bygglovsbefriad byggnad på tomten, till exempel en friggebod, ska det framgå av situationsplanen att det är en bygglovsbefriad byggnad.

Situationsplanen ska vara i mätbar skala, lämpligen 1:500  och den ska var måttsatt. Förutom byggnadens yttermått ska avståndet till befintliga vägar, tomtgränser och närliggande byggnader anges.

Situationsplanen ska innehålla:

 • befintliga och tilltänkta byggnader
 • infart, utfart och parkering
 • fastighetsgränser
 • vägar
 • norrpil
 • mått till närliggande byggnad och tomtgräns

 

Exempel på hur en situationsplan kan se ut:

 

 

En planritning visar byggnaden sett ovanifrån.

Lämplig skala är 1:100.

Innehåll i planritningen:

 • befintliga väggar
 • föreslagna väggar
 • väggar som eventuellt ska rivas
 • yttermått
 • inredning i kök och hygienutrymmen. Till exempel var spisen eller toalettstolen är placerad.
 • hur rummet ska användas. Exempel sovrum, kök, wc
 • var fönster och dörrar ska placeras

Exempel på hur en planritning kan se ut

En sektionsritning visar byggnaden i genomskärning från sidan.

Lämplig skala är 1:100

Sektionsritningen ska innehålla:

 • taklutning
 • hur takfoten ser ut
 • hur huset ansluter till marken
 • höjd från golv till fönster
 • rumshöjd
 • byggnadshöjd
 • nockhöjd
 • totalhöjd

Exempel på hur en sektionsritning kan se ut

Fasadritningen visar byggnaden rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader. Alla fasader ska finnas med på ritningen.

Fasadritningen ska innehålla:

 • marknivå, befintlig och planerad
 • sockel
 • tak med takutsprång
 • fönster, dörrar inklusive foder och spröjs
 • balkonger med räcke
 • skorstenar och ventilationshuvar
 • skärmtak
 • utvändiga trappor

Tänk på att den färdiga byggnaden ska se ut som på ritningen. Det vill säga saknar ritningen takutsprång och foder ska byggnaden inte ha takutsprång eller fönsterfoder

Exempel på hur en fasadritning kan se ut

Ritningar från bygglovsarkivet

Det kan finnas äldre ritningar på ditt hus i vårt bygglovsarkiv. Kontakta kommunens Servicecenter så hjälper de till

Beställa situationsplan

Kontakta kommunens servicecenter så kan du kostnadsfritt få en situationsplan

Beställa nybyggnadskarta

Här kan du beställa nybyggnadskarta Nybyggnadskarta – Hedemora kommun

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-12-15