Fortsätt till huvudinnehållet

ANDTS-förebyggande arbete

Vad betyder ANDTS? Det står för Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel om pengar. Här kan du läsa om hur vi i Hedemora kommun jobbar för att minska användningen av dessa.

Vi vill att alla i Hedemora kommun ska ha en bra livskvalitet utan missbruk. Vårt förebyggande arbetet inom ANDTS är baserat på fakta och ska hålla länge.

Kommunen samarbetar med Länsstyrelsen Dalarna för att motverka användning av alkohol, narkotika, dopning, tobak och riskfyllt spelande.

  • Vi ger stöd till verksamheter och föräldrar.
  • Vi sprider metodik och material.
  • Vi ordnar utbildningar och diskussionsforum.

BUV – barn och ungdomsverksamhet

Varannan vecka träffas en grupp som arbetar med ungdomar – skolan, elevhälsan, polisen, socialtjänsten, ungdomsstödjare, ungdomskonsulent, ANDTS-samordnare, ungdomsmottagningen och kyrkan – för att samverka kring ungdomars livsvillkor och det förebyggande arbetet med ANDTS.

ANDTS-coacher

Hösten 2023 utbildade Hedemora kommun ANDTS-coacher. ANDTS-coach är ett utbildnings- och nätverkskoncept för vuxna som möter barn och unga i sin yrkesroll. Fokus ligger på prevention av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS). Syftet med ANDTS-coach är att öka kompetensen bland vuxna som möter barn och unga. Utbildningen tillhandahåller verktyg och metoder för förebyggande arbete inom ordinarie verksamhet. Efter utbildningen ska coacherna känna sig tryggare i att prata om ANDTS. De ska kunna bemöta barn och unga med kunskap och argument baserade på aktuell forskning, samt vid behov kunna hänvisa till relevant stödverksamhet.

Utbildade ANDTS-coacher erbjuds årligen fortbildning, så kallade ”boosters”, för att få ny kunskap och diskutera ANDTS-relaterade utmaningar.

ANDTS-samordnare

ANDTS-samordnare arbetar med det övergripande förebyggande arbetet. Samordnare arbetar strategiskt för att stötta kommunens verksamheter i deras förebyggande arbete och deltar i regionala nätverksträffar.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-01-10