Fortsätt till huvudinnehållet

Datumparkering

Datumparkeringen är till för att underlätta för snöröjning, halkbekämpning och gatusopning. Zonen för datumparkering innefattar hela centrala Hedemora. Datumparkering gäller även på markerade parkeringsrutor.

Det innebär att du, nattetid, måste ställa ditt fordon på olika sidor av gatan beroende på om det är udda eller jämnt datum. Om du parkerar på dagtid spelar det ingen roll vilken sida av gatan du står på, så länge det är tillåtet att parkera där.

Datumparkering är ett parkeringsförbud som innebär att du alla dagar under perioden 1 oktober till 31 mars, mellan klockan 00.00-08.00:
inte får parkera på sida med jämnt gatunummer på natt med jämnt datum.
inte får parkera på sida med udda gatunummer på natt med udda datum.
Kom ihåg att det vid vissa månadsskiften kan vara udda datum två dagar i rad!
Om du bryter mot reglerna för datumparkering riskerar du att få en felparkeringsavgift.

Kom ihåg-knep

Du parkerar ofta på kvällen före midnatt och datumparkeringen börjar gälla först efter midnatt. Då är det enklare att tänka vad du får göra istället för vad du inte får göra:
Är det jämnt datum ikväll? Då ställer du dig på jämnt gatunummer.
Är det ojämnt datum ikväll? Då ställer du dig på ojämnt gatunummer.
Från midnatt blir det rätt!
OBS! När månadens sista dag har ojämnt datum kan du inte använda detta kom-ihåg-knep (31 januari, 29 februari – skottår, 31 mars, 31 maj, 31 oktober och 31 december). Då blir det två ojämna datum efter varandra.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-25