Fortsätt till huvudinnehållet

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) är ett samarbete mellan offentliga aktörer och ideella organisationer, avsett att hantera samhällsutmaningar och uppnå allmännyttiga mål. Detta samarbete måste följa upphandlings- och statsstödsreglerna för att undvika otillåten direktupphandling eller statsstöd.

IOP är mer än en vanlig bidragsform eller upphandling. Det bygger på gemensamma behov och mål, där båda parter delar på ansvar och resurser. Ideella organisationer bidrar med särskild kunskap och erfarenhet, vilket är avgörande för att möta samhällets utmaningar. Detta samarbete kan vara varierande i sin form, allt från liknande kommersiella avtal till bidragsliknande överenskommelser.

För att inrätta ett IOP måste flera kriterier uppfyllas:

  • Partnerskapet ska grundas på ett gemensamt mål och behov, och båda parter ska vara engagerade i att nå detta mål.
  • Samverkan bör inte vara kommersiell utan bygga på ömsesidig tillit och allmännyttan.
  • Målen ska vara allmännyttiga och inte baseras på redan färdiga lösningar eller tjänster.
  • Både den offentliga och den ideella parten bidrar med resurser, som kan vara ekonomiska, ideella insatser, lokaler eller administrativa resurser.

Det är viktigt att notera att IOP inte har en rättslig definition och blir relevant främst när upphandlingsregler inte är tillämpliga. Ett IOP bör alltid starta med diskussioner om behov, gemensamma intressen och samarbetsmöjligheter för att säkerställa att det uppfyller dess syfte och mål.

Gällande IOP-avtal i Hedemora kommun

Kommunen har IOP-avtal med följande föreningar:

  • Hedemora Gammelgård och Hedemora Hantverk och Design. IOP-avtal om att hålla guidade kulturvandringar, främst i centrala Hedemora.
  • Röda korset
  • Kvinnojouren Hedemora
  • Brottsofferjouren Hedemora Avesta
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-04-10