Fortsätt till huvudinnehållet

Snars Har

Snars har är idag bara en stor igenvuxen strandäng och en holme. Marken är väldigt låglänt och översvämmas i stort sett årligen. Grusvägen mellan Jönvik och Sörbo passerar förbi alldeles intill Snars Har, och det finns här en realtivt stor P-plats. Eftersom P-platsen ligger högt ger den bra utsikt över en stor del av Hovran.

Även om området idag är igenvuxet har det potential att bli en fantastiskt strandäng. Huggning och fräsning, med påföljande bete eller slåtter, skulle resultera i en naturtyp perfekt för våtmarksfåglar. Med vissa åtgärder skulle parkeringen kunna utgöra en trevlig rastplats med förnämlig utsikt.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-16