Fortsätt till huvudinnehållet

Vad är Husbyringen?

Husbyringen är en natur- och kulturled som löper genom Husby socken i södra Dalarna. Den är sex mil lång och sträcker sig i söder, genom ett böljande öppet jordbrukslandskap och fortsätter sedan norrut, genom täta skogar och över blånande berg.

Silfhytteå

Husbyringen gör anspråk på att vara Sveriges första ekomuseum. I ett ekomuseum är landskapet museet, med himlen som tak och marken golv. Här möter du som besökare nutid och dåtid, kultur och natur, ett stycke av vardagen kombinerat med milsvida utsikter. Utgångspunkten är människans samspel med naturen, sett ur ett historiskt perspektiv.

Fram träder också de människor, som en gång levt och verkat i bygden.  Alla berättar de sin historia. Christopher Polhem, ”den svenske mekanikens fader”, som redan på 1700-talet knöts till Stjärnsund och Gustaf de Laval, en av 1800-talets största genier, som i Kloster konstruerade separatorn.

Grusväg

Upplev på ditt sätt

Du kan välja att färdas mellan besöksmålen runt Husbyringen med guidade bussturer, egen bil, motorcykel, cykla eller vandra på någon av de vandringsleder som finns utmärkta.

På informationsplatserna berättas om geologi, skogsbruk, djurliv, jordbruk och om hur framställningen av järn, redan under vikingatiden fick avgörande betydelse för bygden. Järnets betydelse för bygden, kan sägas vara den underliggande livsnerv som binder samman Husbyringens sevärdheter.

Husbyringen finns i mobil-app

Husbyringens olika besöksmiljöer finns i appen Visit Dalarna – Travel Guide. I appen finns karta, information, ljudillustrationer och berättelser från Husbyringen. I den får du förslag på turer och besöksmål.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-04-22