Fortsätt till huvudinnehållet

Egenkontroll för livsmedelsföretag

Ansvaret att producera, servera och sälja säker mat ligger på dig. Ingen ska behöva bli sjuk av maten du säljer eller serverar. Därför måste du ha kunskap om och rutiner för din verksamhet för att kunna uppfylla alla krav som ställs. Det handlar om att ha en god och genomtänkt egenkontroll.

Det finns inga krav på exakt hur det ska se ut, men det finns nationella branschriktlinjer som du kan ta hjälp av när du ska strukturera kontrollen av just din verksamhet. Nationella branschriktlinjer finns bland annat för livsmedelsbutik, restaurang, servicehandel, vård, skola och omsorg, vendingbransch och kosttillskott. Det är frivilligt för dig som företagare att följa dessa riktlinjer – till skillnad från lagar, förordningar och föreskrifter som du måste följa.

Det viktigaste med din egenkontroll är att den är anpassad efter de risker som finns i din livsmedelsverksamhet.

När du känner till riskerna kan du också ta fram bra rutiner för att driva och kontrollera din verksamhet på ett säkert sätt. Några hälsofaror som du kan behöva se upp med är mikrobiologiska, det vill säga bakterier, virus och svampmögel. Men det kan även finnas allergena faror, det vill säga ämnen som framkallar allergiska reaktioner. Allergener finns i exempelvis nötter, vetemjöl och mejeriprodukter.

Klicka här för att läsa mer om allergener på Livsmedelsverkets hemsida

Du måste minst ha rutiner för de så kallade grundförutsättningarna.

De omfattar de flesta Livsmedelsverkets allmänna hygienkrav. I dina rutiner ska det framgå vad som ska kontrolleras, hur ofta kontrollerna ska ske och vad man ska göra om det är något i verksamheten som inte stämmer överens med verksamhetens rutiner.

Om du vill ha hjälp att ta fram rutiner för din egenkontroll kan du vända dig till din branschorganisation eller till något konsultföretag. På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa vidare om Livsmedelsverket – Egenkontroll.

Enligt EU:s lagstiftning om livsmedelssäkerhet har du som livsmedelsföretagare följande skyldigheter:

 • Säkerhet
  Du ska inte släppa ut osäkra livsmedel på marknaden.
 • Ansvar
  Du ansvarar för att de livsmedel som du tillverkar, transporterar, lagrar och/eller säljer samt ger bort är säkra.
 • Spårbarhet
  Du ska snabbt kunna identifiera en leverantör eller varumottagare.
 • Öppenhet
  Du ska omedelbart informera berörda myndigheter om du har anledning att misstänka att ett livsmedel eller foder inte är säkert.
 • Nödsituationer
  Du ska omedelbart dra tillbaka livsmedel från marknaden om du har anledning att misstänka att produkterna inte är säkra.
 • Förebyggande
  Du ska kartlägga och regelbundet se över kritiska punkter i dina processer och göra kontroller vid dessa punkter.
 • Samarbete
  Du ska samarbeta med berörda myndigheter när det gäller åtgärder för att minska risker.
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-12