Kontakt E-tjänster och blanketter Language

V-dala överförmyndarsamverkan

Enligt föräldrabalken (lag) ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fr o m 1 januari 2015 finns det en vald överförmyndare i vardera kommuner – Avesta, Hedemora och Norberg. Från 1 januari 2021 ingår även Fagersta i samverkan. Till sin hjälp har överförmyndarna ett gemensamt överförmyndarkansli, V-Dala överförmyndarkansli. Samverkan heter V-Dala överförmyndarsamverkan.

Överförmyndaren i varje kommun utses av respektive kommunfullmäktige och står under tillsyn av Länsstyrelsen.

Kontakt och besök

Expeditionstider för V-Dala överförmyndarsamverkan.

  • Första onsdagen varje månad kl. 10.00-12.00 i Biblioteket, Kungsgatan 32, Avesta
  • Första onsdagen varje månad kl. 14.00-16.00 i Norbergs kommunhus, Malmgatan 7, Norberg
  • Torsdagar kl. 10.00-12.00 V-Dala överförmyndarkansli, Callerholmsgatan 3, Hedemora
  • Tisdag en gång per månad kl. 8.30-9.30 i samband med nämndsammanträde i Fagerstas kommunhus, Norbergsvägen 17, Fagersta

Tiderna gäller helgfria dagar. Tiderna gäller inte heller dag före röd dag från kl. 13.00. Övrig tid finns möjlighet att boka in en mötestid i alla 4 kommunerna. Ta kontakt med V-Dala övermyndarkansli.

Personalen på V-Dala överförmyndarkansli nås per telefon under kontorstid vardagar 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 med förbehåll för andra åtaganden. 

Hedemora kommuns växel 0225-34 000

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-30