Fortsätt till huvudinnehållet

V-dala överförmyndarsamverkan

Från 1 januari 2023 ska de samverkande kommunerna, Avesta, Fagersta, Hedemora, Norberg som ingår i V-Dala överförmyndarsamverkans verksamhet ingå i en gemensam överförmyndarnämnd.

Detta med en egen förvaltning och tjänstemannaorganisation, inom ramen av Hedemora kommuns organisation. Hedemora kommun är värdkommun och står för arbetsgivar- och personalansvaret.

Det innebär vissa skillnader rörande handläggningen för kommunerna Avesta, Hedemora och Norberg. Vissa beslut ska fattas av den gemensamma nämnden efter att de beretts av överförmyndarkansliets personal. Beslut som kommer vara aktuella för nämndens beslut är tex samtycke till fastighetsförsäljning, samtycke till arvskifte samt beslut rörande samtycke till större uttag från överförmyndarspärrat konto.

För Fagersta kommun som sedan tidigare haft en egen nämnd kommer dessa skillnader ej bli så påtagliga. Den gemensamma överförmyndarnämnden kommer sammanträda ca 1 gång per månad.

Sammanträdesdatum för Överförmyndarnämnden

Följande datum har nämnden sammanträden 2024: 18/1, 15/2, 14/3, 18/4, 16/5, 13/6, 15/8, 12/9, 10/10, 14/11, 12/12.

Kontakt och besök

V-Dala överförmyndarkansli har följande expeditions- och telefontider

Avesta, Kungsgatan 18
Första onsdagen varje månad kl. 10:00-12:00

Norberg, Engelbrektsgatan 65
Första onsdagen varje månad kl. 14:00-16:00

Hedemora, Callerholmsgatan 3
Torsdagar, kl. 10:00-12:00

Fagersta, Bangårdsgatan 1
Enligt överenskommelse.

Tiderna gäller helgfria dagar. Tiderna gäller inte heller dag före röd dag från kl. 13:00.  Efter kontakt med överförmyndarkansliet går det även att boka besök vid andra tider än ovanstående i samtliga kommuner.

Personalen på V-Dala överförmyndarkansli nås vardagar genom servicecenter i Hedemora kommun, telefon 0225-340 00.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-02-16