Fortsätt till huvudinnehållet

Ändra, lägg ihop och dela en fastighet

En fastighet kan ändras på olika sätt. Du kan dela eller lägga ihop fastigheter, eller överföra mark mellan fastigheter.

Lantmäteriet hjälper dig när en fastighet ska ändras och det sker oftast genom en lantmäteriförrättning. Här beskriver vi några av de vanligaste önskemålen för att ändra en fastighet.

För att hjälpa dig med en avstyckning så genomför lantmäteriet en lantmäteriförrättning. I lantmäteriets e-tjänst kan du göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också komplettera och följa pågående ärenden direkt i tjänsten.

Mer information om hur man kan ändra, lägga ihop och dela en fastighet finns på lantmäteriets webbplats.

Vill du bilda en ny fastighet, ändra en befintlig, klargöra gränser eller reda ut eller ändra något som ni äger tillsammans, exempelvis en väg, en parkering eller en brygga? Då behöver du ansöka om en lantmäteriförrättning hos lantmäteriet. En lantmäteriförrättning innebär att man utreder ägandet och säkerställa vem som äger vad i Sverige.

Mer information om hur man kan ändra, lägga ihop och dela en fastighet finns på lantmäteriets webbplats.

 

En lantmäteriförrättning tar olika lång tid, beroende på vad du vill ha hjälp med. Handläggningstiden, som inkluderar kötid, räknas från att du har skickat in din ansökan, till att lantmäteriet är helt klara och du har fått ett beslut.

Mer information om hur man kan ändra, lägga ihop och dela en fastighet finns på lantmäteriets webbplats.

När du skickat in din ansökan får du en bekräftelse och lantmäteriet kontrollerar att den innehåller det som behövs. Eftersom många vill ha lantmäteriets hjälp kan det dröja innan ansökan går vidare till deras handläggare. Det är först då du får en uppskattning om vad som gäller ditt specifika ärende, dels hur mycket det kommer att kosta dels hur lång tid det kommer att ta.

Mer information om hur man kan ändra, lägga ihop och dela en fastighet finns på lantmäteriets webbplats.

Avstyckning är när en bit mark avskiljs från en fastighet och bildar en ny egen fastighet. Det kan exempelvis ske i samband med att någon köpt mark för att bygga ett bostadshus. Man kan även stycka av en fastighet utan att det finns något köp som grund.

För att hjälpa dig med en avstyckning så genomför lantmäteriet en lantmäteriförrättning. I Lantmäteriets e-tjänst kan du göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också komplettera och följa pågående ärenden direkt i tjänsten.

Mer information om hur man kan ändra, lägga ihop och dela en fastighet finns på lantmäteriets webbplats.

I Lantmäteriets e-tjänst ”Vem äger fastigheten” kan du som är privatperson och har giltig e-legitimation få information om vem som äger en fastighet.

Du söker på en fastighetsbeteckning och får tillbaka uppgift om vem som äger fastigheten och eventuell tomträttsinnehavare.

Saknas organisationsnummer ska er förening ansöka om det hos Lantmäteriet. För att Lantmäteriet ska kunna tilldela er förening ett organisationsnummer måste föreningen vara registrerad i Samfällighetsföreningsregistret. Observera att föreningen kan ha ett tidigare tilldelat organisationsnummer via Skatteverket eller annan myndighet. Om föreningen redan har tilldelats ett organisationsnummer kan Lantmäteriet inte tilldela ett nytt, detta eftersom ett organisationsnummer ska vara evigt och unikt.

Mer information om samfälligheter finns på lantmäteriets webbplats.

Ett avtalsservitut bildas genom ett skriftligt avtal mellan fastighetsägarna. Genom att skriva in avtalet i fastighetsregistret blir det officiellt och löper på fastigheterna.

Ett officialservitut är ett myndighetsbeslut fattat av Lantmäteriet.

Mer information om servitut finns på lantmäteriets webbplats.

Servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighets väg eller brunn med mera.

Mer information om servitut finns på lantmäteriets webbplats.

Ett servitut är knutet till en viss fastighet, inte till en viss person. Servitutet gäller alltså oavsett vem som äger fastigheten. Ett servitut gäller i regel tills vidare och har inget slutdatum.

Det finns två typer av servitut

Det finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare, ett officialservitut bildas genom beslut från en myndighet. Hos Lantmäteriet sker det genom en lantmäteriförrättning.

Mer information om servitut finns på lantmäteriets webbplats.

Lantmäteriförrättningen steg för steg

En fastighet kan ändras på olika sätt. Lantmäteriets metod för att hjälpa dig när en fastighet ska ändras är oftast genom en lantmäteriförrättning. Här kan du se hur du ansöker om en lantmäteriförrättning och få en överblick om vad som händer när lantmäteriet har tagit emot din ansökan.

Det första du behöver göra om du vill ändra din fastighet är att ansöka om en så kallad lantmäteriförrättning.

Lantmäteriet börjar med att utreda om det är möjligt att genomföra den förändring du har ansökt om. En utredning tar olika lång tid beroende på

När lantmäteriet har samlat in all information de behöver så fattar de beslut. Det finns olika typer av beslut. I normalfallet fattar de beslut om själva fastigheten, ett fastighetsbildningsbeslut.

Om inte någon överklagat förrättningen inom fyra veckor så registreras den hos lantmäteriet i Fastighetsregistret och på registerkartan. I samband med det får nybildade fastigheter en egen fastighetsbeteckning.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-11-08