Fortsätt till huvudinnehållet

Krisstöd (tidigare POSOM)

Krisstöd är en del av kommunens krishantering som kan aktiveras vid en olycka eller katastrof som berör många människor. Krisstöd motsvarar det som tidigare hette POSOM.

Vid större olyckor och samhällsstörningar som påverkar människor, finns en särskild krisstödsorganisation som kan kallas in som resurs när ordinarie verksamheter inte räcker till. I Hedemoras krisstöd finns personer som arbetar inom kommunens omsorgsförvaltning och bildningsförvaltning, räddningstjänsten, polisen, Svenska Kyrkan och föreningsverksamhet.

Det är räddningstjänsten som normalt aktiverar krisstödsorganisationen för att bidra med akut hjälparbete, till exempel:

  • Ta hand om chockade människor.
  • Hjälpa till med inkvartering, mat, kläder.
  • Lösa praktiska problem.
  • Ta hand om anhöriga.
  • Ringa telefonsamtal, exempelvis ”ring hem och tala om att jag är oskadd”.
  • Sitta hos drabbade som väntar på besked.
  • Ordna kaffe, varm filt med mera.
  • Skydda drabbade från massmedia och nyfikna.
  • Sysselsätta och ta hand om barn.
  • Bemanna jourtelefon.
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-06