Fortsätt till huvudinnehållet

Friggebod/förråd

Vad gäller om jag vill bygga en Friggebod eller förråd.

I omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadhus får du uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar utan att behöva ansöka om bygglov eller skicka in en anmälan.

Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar som du ska bygga på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter

Tänk på att byggnaden

  • inte får vara högre än 3,0 meter från lägsta marknivå till taknock eller högsta takhöjd
  • endast får uppföras nära ett en- eller tvåbostadshus
  • inte får placeras närmare än 4,5 meter till tomtgränsen utan grannens medgivande. Om du vill placera boden närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter mot en gata, väg eller park behöver du alltid bygglov.
  • Bygglov söker du enklast via vår e-tjänst
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-11-09