Fortsätt till huvudinnehållet

Ny detaljplan för Born 1:6, Pilbacken

Kommunfullmäktige har antagit ny detaljplan för Pilbacken i Långshyttan 2023-01-24, Och planen vann laga kraft 2023-02-15.

Syftet med detaljplanen

Efterfrågan på industrimark är stor i Långshyttan. Detaljplanen syftar till att möjliggöra fortsatt utveckling av verksamheter och service i Långshyttan. Genom att planlägga mark för industri möjliggörs industrins fortsatta utveckling vilket ger förutsättning för fler arbetstillfällen.

Kommunfullmäktige har 2023-01-24 behandlat planärendet och beslutat att anta detaljplanen för del av fastigheten Born 1:6, Pilbacken, Långshyttan.

Detaljplanen vann laga kraft 2023-02-15.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-04-27