Fortsätt till huvudinnehållet

Övrig service

Utöver hjälp med hemtjänstinsatser finns det annan hjälp du kan få så som:

Avlösarservice i hemmet

Om du har en anhörig som sköter om din omvårdnad och kontinuerliga tillsyn så kan denne få avlastning i hemmet för att kunna uträtta ärenden eller delta i aktiviteter utanför hemmet. Personal från hemtjänsten kan då lösa av din anhöriga under tiden som din anhöriga är iväg.

Ledsagarservice

Om du är i behov av stöd och hjälp för att klara av förflyttning utomhus eller i samband med aktiviteter kan du ansöka om ledsagarservice. Det kan vara att kunna ta sig till besök vid en vårdcentral eller till en social aktivitet.

Kontaktperson

En kontaktperson har som uppgift att hjälpa dig gällande personliga angelägenheter av enklare karaktär och bryta social isolering. En kontaktperson fungerar som en medmänniska och kan finnas där för dig som inte har andra närstående eller anhöriga. Kontaktpersonen finns som stöd och målsättningen är att du ska etablera sociala relationer och kunna leva ett självständigt liv.

Ansökan

Du kan ansöka om hjälp via en biståndshandläggare. Du kan komma i kontakt med biståndshandläggarna via kommunens servicecenter 0225-340 00.

Du kan även ansöka via en ansökningsblankett här: Ansökan – Hedemora kommun

Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Den ska präglas av hög kvalitet och god service för resenärerna

Ansökan om Färdtjänst:

Den får användas av dig som har en funktionsnedsättning som inte endast är tillfällig och det krävs ett särskilt tillstånd för att åka med färdtjänsten.

Läs mer om färdtjänst och ansök via Dalatrafik

Sök färdtjänst via e-tjänst:

E-tjänster & blanketter (regiondalarna.se)

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-11-14