Fortsätt till huvudinnehållet

Stridande intressen

Om det uppstår fråga om rättshandling eller rättegång mellan en huvudman och gode mannen/förvaltaren, dennes make eller sambo eller någon som gode mannen/förvaltaren företräder, har gode mannen/förvaltaren inte rätt att företräda huvudmannen. I sådana fall skall en “tillfällig” god man utses, som tillvaratar huvudmannens rätt.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-26