Fortsätt till huvudinnehållet

Bygga nytt, ändra eller riva

Ska du bygga nytt, ändra eller riva måste du nästan alltid skicka in en lovsansökan eller göra en anmälan till kommunen.

För att veta vilka bygglovskrav som gäller för ditt projekt måste du veta vad du vill göra och var du vill göra det. För byggnadsåtgärder vid småhus samt för förändringar som endast rör en byggnads utseende finns undantag beroende på om det är inom detaljplanerat område, områdesbestämmelser och inom eller utanför sammanhållen bebyggelse.

Regler gällande byggarbetsbodar

I Hedemora kommun finns särskilda riktlinjer när det gäller etablering av byggarbetsbodar.
Läs mer: Riktlinjer för byggarbetsbodar och övrig byggetablering

Taxor och avgifter

Här finns gällande avgifter avseende bygg- och rivningslov, kartor och mätning

Taxor och avgifter

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-10-03