Fortsätt till huvudinnehållet

Ventilation

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra. Bygglovsenheten ansvarar för tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen. Det är fastighetsägaren som har skyldigheten att se till att ventilationssystemen kontrolleras.

Kontroll ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången och därefter med jämna mellanrum beroende på ventilationssystem och hur lokalen används. Detta för att dels få ett bra inomhusklimat för människor och byggnad och även för att spara energi.

Här kan du läsa mer Ventilation

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-12-15