Fortsätt till huvudinnehållet

Kommunens samhällen och landsbygd

Hedemora kommun ligger vackert i södra Dalarnas böljande odlingslandskap. Här finns tätorten Hedemora med de mindre samhällena Garpenberg, Långshyttan, Smedby, Stjärnsund, Vikmanshyttan och Västerby runtom.

Garpenberg

I gruvsamhället Garpenberg 15 kilometer öster om Hedemora har gruvdriften varit dominerande i århundraden. Redan Carl von Linné berättade att gruvor brutits här sedan ”urminnes tider”.

Gruvan ägs idag av Boliden och är en av världens mest moderna gruvor. Samhället följer i huvudsak landsvägen och består av både ny och gammal bebyggelse. 

I Garpenbergs centrum finns också förskola och grundskola klass 1-6. Flera vandringsleder, en aktiv hembygdsförening, sjöar, fiske, och närhet till skog och mark ger goda möjligheter till rekreation och friluftsliv.

Kapellet i Garpenberg
Kapell i Garpenberg

Hedemora

Hedemora är kommunens centralort och Dalarnas äldsta stad. I de centrala delarna finns sim- och sporthall med gym, idrottsarena, ett gymnasium och butiker samt ett flertal mysiga caféer och restauranger. Det finns även flera grundskolor samt förskolor.

Järnvägsstation ligger centralt beläget för den som vill pendla till andra orter. Orten är inte större än att man inom några minuter kan promenera ut till skog och mark. I direkt anslutning till staden finns två elljusspår var av ett tillhandahåller konstsnö vintertid.

Långshyttan

Bruksorten Långshyttan 23 kilometer norr om Hedemora har en lång historia av järn- och stålframställning. Den började redan under 1500-talet och pågick fram till 2014. Bebyggelsen består idag av delar av gamla byar, äldre och yngre villabebyggelse, välplanerade kvarter med flerbostadshus från 1940-talet och senare, arbetarbostäder från tidigt 1800-tal och industriområdet som ligger centralt.

Långshyttan har en väl fungerande service med livsmedelsbutik, förskola, sporthall, vårdcentral, apotek och äldreboende.

I centrum finns sevärda kulturmiljöer, bergsmansgård och hyttor från 1700- och 1800-talet och brukshotell. Naturnära omgivningar ger goda möjligheter för ett aktivt friluftsliv i skog och mark. 

Vattendrag i Långshyttan

Smedby

Smedby 17 kilometer norr om Hedemora är en av Dalarnas äldsta orter och omgivningarna hör till Dalarnas äldsta bondebygder. Bebyggelsen i Smedby följer Dalälven och består i huvudsak av större och mindre gårdsbebyggelse, småhus och villor från olika tidsperioder.

Här finns en lanthandel, förskola, grundskola klass 1-6, hembygdsgård och äldreboende. Till och från Smedby går dagliga allmänna kommunikationer.

Gamla timmerhus i Smedby
Smedby

Stjärnsund

Bruksorten Stjärnsund ligger 27 kilometer nordöst om Hedemora. Kvar av det gamla bruket finns idag Stjärnsunds herrgårdsområde, engelska parken, arbetarbostäder och en blandad småhusbebyggelse med kyrka och lanthandel, förskola och fritidshem.

I Stjärnsund etableras nya företag inom hantverk, trädgårdsodling, lokalproducerad mat och dryck, samt teknik. Dessutom finns ett rikt natur- och kulturliv.

I närområdet arbetar aktiva intresseorganisationer som Husbyringen och Pråmleden och ett etablerat föreningsnätverk.

Vikmanshyttan

I Vikmanshyttan 9 kilometer väster om Hedemora finns småhus, villaområden och flerbostadshus från skilda tidsepoker till exempel arbetarbostäder, tjänstemannavillor, men även modern villabebyggelse.

Här finns sporthall, elljusspår, förskola och grundskola klass 1- 6.  Goda rekreationsmöjligheter inom natur- och kulturområdet.

Västerby

Cirka 4 kilometer norr om Hedemora ligger Västerby, en välbevarad by från början av 1800-talet. Byn är koncentrerad runt tjärnen Bysjön och omges av ett jordbrukslandskap bestående av åkrar och ängar.

Byn har genom sin placering och homogena faluröda färgsättning, gårdstun och avgränsade trädgårdar mycket höga kulturvärden. I byn ligger också en bygdegård, förskola och Västerby skola klass 1-6. 

Söder och väster om bykärnan har moderna villaområden tillkommit. De är i huvudsak uppförda under senare delen av 1900-talet.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-26