Fortsätt till huvudinnehållet

Kemikalieanläggningar och seveso-lagen

I Hedemora kommun ligger Boliden Mineral AB i Garpenberg. Anläggningen klassas som seveso-företag, vilket innebär att det måste finnas åtgärder i beredskap för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Bolag som omfattas av seveso-lagen är skyldiga att ha planer för hur företaget på ett effektivt sätt ska kunna varna allmänheten vid olyckor. 

Seveso-lagen syftar till att skapa trygg och säker hantering av företag som hanterar stora mängder kemikalier.

Räddningstjänsten har beredskap

Inom Södra Dalarnas räddningstjänstförbunds geografiska område finns ett antal företag som klassas som seveso-företag. På förbundets webbplats finns information om hur räddningstjänsten är förberedd för att hantera olyckor på dessa företag.

Kemikaliehantering vid Boliden Mineral AB

Företaget som ligger i Garpenberg bryter malm i gruva. Malmen anrikas i ett anrikningsverk och där använder företaget kemikalierna zinksulfat, xantater och kopparsulfat.

Gruvan hanterar även stora mängder med diesel, eldningsolja och gasol inom området.

Boliden ansvarar för de dammar som finns i anslutning till Garpenberg. Den största dammen är Ryllshyttemagasinet som också omfattas av särskild lagstiftning.

I foldern Vad gör jag om larmet går? kan du läsa om säkerhetsarbetet vid Boliden.

Ladda ner: Vad gör jag om larmet går?

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-10-09