Fortsätt till huvudinnehållet

Kultur i skolan

Kulturen ska vara en naturlig del av barns och ungas vardag och lärande. I kulturpolitiken prioriteras barns och ungas rätt till kultur och rätten till konstupplevelser men också rätten till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och sitt visuella och kroppsliga uttryckssätt.

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Bildningsförvaltningens kulturenhet ansvarar för bidraget, att våra elever ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande.

Du måste acceptera kakor för att kunna visa detta innehåll
Animerad informationsfilm om bidraget Skapande skola.

Barnkulturnätverk

I Hedemora kommun finns också ett barnkulturnätverk som består av ett kulturombud (pedagog) från varje kommunal förskola och skola, elevkulturombud (elever) och kulturkonsulenter. Det är barnkulturnätverket som arbetar med skapande skola och planerar kulturutbudet för barn och elever och leds av kulturkonsulenterna.

Barnkulturnätverket arbetar för att barn och elever ska få ta del av så många konstnärliga uttryck av så god kvalitet som möjligt, exempelvis dans, teater, film, musik, dockteater och konst.

Panikteaterns föreställning Lilla Nollan och dom andra.
Från Panikteaterns föreställning Lilla Nollan och dom andra

Vill du lära dig spela ett instrument, sjunga eller dansa?

Hedemora Kulturskola är öppen för alla barn och ungdomar i Hedemora kommun och erbjuder även i mån av plats undervisning för vuxna.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-01-05