Fortsätt till huvudinnehållet

Detaljplaner

I en detaljplan finns regler om hur mark och vatten ska användas, förändras eller bevaras. Detaljplanen visar vad marken ska användas till, exempelvis bostäder, skola eller industri.

En detaljplan visar också var gator, torg och parker ska ligga samt hur vatten- och avlopp, fjärrvärme, dagvattenhantering ska lösas. Planen består av en plankarta och en planbeskrivning och gäller tills dess att den upphävs eller att en ny detaljplan antas för samma område. 

Är du intresserad av någon specifik detaljplan eller undrar hur detaljplanen ser ut i ditt bostadsområde kontakta kommunens servicecenter.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-11-16