Fortsätt till huvudinnehållet

Bygga en tillbyggnad

Du får bygga en Attefallstillbyggnad på max 15 kvadratmeter på ditt en- eller tvåbostadshus

Det krävs oftast inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter på ett en- eller tvåbostadshus, en så kallad attefallstillbyggnad. I de flesta fall krävs det då i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

Du kan i vissa fall välja att göra tillbyggnaden i två våningar och då till exempel bygga maximalt 7,5 kvadratmeter i varje våningsplan. Du behöver inte bygglov men en anmälan måste göras. När du har utnyttjat dina 15 kvadratmeter kan du inte bygga till mer utan att ha bygglov.

Enklast är om du använder vår e-tjänst E-tjänster

Du kan hör av dig till kommunens Servicecenter om du vill ansöka via blankett istället för via vår e-tjänst

Läs mer om hur du ansöker omhttps://etjanster.hedemora.se/ bygglov Hur får jag bygglov?

 

 • En situationsplan – en karta över tomten med befintliga byggnader utmärkta. Tillbyggnaden ska ritas in och måttsättas på situationsplanen. Avstånd till tomtgräns är särskilt viktigt att det framgår.
 • Planritning
 • Fasadritning över alla fyra sidor.
 • Sektionsritning
 • Kontrollplan

Här kan du se exempel på hur ritningar ska se ut

Här kan se exempel på hur en kontrollplan kan se ut

Saknas några handlingar skickar vi ut en begäran om komplettering.

Handläggningstiden för att få bygganmälan beviljad är max 4 veckor från det att ärendet är komplett. Det vill säga att alla handlingar som behövs är inskickade

Saknas några handlingar skickar vi ut en begäran om komplettering.

Tänk på att:

 • du måste anmäla arbetet till oss och få ett startbesked innan du börjar bygga
 • du måste placera tillbyggnaderna minst 4,5 meter från tomtgränsen till en granne, eller närmare om du har grannens skriftliga godkännande. Om det är flera ägare till grannfastigheten så måste alla godkänna bygget.
 • avståndet till en tomtgräns mot en gata måste vara minst 4,5 meter.

Tillbyggnad av högst två takkupor

Efter en anmälan till oss får du bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Har bostadshuset en takkupa idag så får du bygga ytterligare en.

Enklast är om du använder vår e-tjänst E-tjänster

Du kan hör av dig till kommunens Servicecenter om du vill ansöka via blankett istället för via vår e-tjänst

Läs mer om hur du ansöker om bygglov Hur får jag bygglov?

 

 

 • En situationsplan – en karta över tomten med befintliga byggnader utmärkta. Ny- eller tillbyggnad ska ritas in och måttsättas på situationsplanen. Avstånd till tomtgräns är särskilt viktigt att det framgår. En situationsplan kan beställas från kommunens servicecenter
 • Planritning – Måste vara ”möblerad”
 • Fasadritning över alla fyra sidor.
 • Sektionsritning

Här kan du se exempel på de olika ritningarna Ritningar vid bygglovsansökan och bygganmälan

Ritningarna ska vara skalenliga

Saknas några handlingar skickar vi ut en begäran om komplettering.

Handläggningstiden för att få bygganmälan beviljad är max 4 veckor från det att ärendet är komplett. Det vill säga att alla handlingar som behövs är inskickade

Saknas några handlingar skickar vi ut en begäran om komplettering.

 

Tänk på att:

 • du måste lämna in en anmälan med ritningar oss och få ett startbesked innan du börjar bygga
 • takkuporna får uppta högst halva takfallets längd.
 • takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande takkonstruktionen, till exempel balkar och takstolar.
 • du kan inte bygga takkupor på ditt komplementbostadshus eller på någon annan fristående komplementbyggnad som till exempel garage eller gäststuga.
 • du behöver bygglov om befintliga byggnader är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller om de ingår i en sådan miljö. Du behöver också bygglov om kommunen i detaljplanen kräver bygglov för detta.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-11-09