Fortsätt till huvudinnehållet

Installera kamin eller eldstad

Här får du information om vad som gäller om du vill installera en kamin eller eldstad.

För installation av eldstad i byggnader krävs en anmälan och i vissa fall krävs bygglov, oavsett om det är i en befintlig byggnad eller i en ny.


Om du vill bygga en vedeldad bastu så krävs det även här en anmälan om installation av eldstad oavsett om bastun kräver bygglov eller inte.

Du behöver inte bygglov för att installera en ny kamin eller eldstad, men du behöver göra en anmälan. Tänk på att även en nyinstallation av rökkanal och skorsten är anmälningspliktigt.

Om du vill installera en kassett i en öppen spis eller ersätta en befintlig kamin med en ny som inte är likvärdig med den befintliga (med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt) så behöver du också göra en anmälan.

Om du ska uppföra en ny skorsten och dess placering eller utformning har en stor påverkan på byggnadens yttre utseende kan det krävas bygglov. Tänk på att skorstenen ska nå över taknocken och minst en meter över taktäckningen.

En skorsten som placeras på en byggnad som är särskilt värdefull kräver bygglov.

Om det är utökad lovplikt enligt den detaljplan som gäller för området så krävs det också bygglov.

 

Enklast är om du använder vår e-tjänst E-tjänster

Du kan höra av dig till kommunens servicecenter om du vill söka bygglov via blankett istället för via vår e-tjänst.

Vid installation av kamin eller eldstad där det finns en befintlig skorsten/rökkanal

Planritning skala 1:100. På planritningen ska du markera ut placeringen av din kamin eller eldstad med ett kryss.

Prestandadeklaration. Prestandadeklaration ska bland annat redovisa rumsvärmarens utsläpp av kolmonoxid (CO) och verkningsgrad (%).

Kontrollplan  Här finns exempel på kontrollplan

Vid installation där det behövs en ny skorsten/rökkanal

Planritning skala 1:100. På planritningen ska du markera ut placeringen av din kamin eller eldstad med ett kryss

Prestandadeklaration Prestandadeklaration för både eldstad och rökkanal

Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ritar du in skorstenen och anger skorstenens höjd. Samtliga sidor av fasaden som påverkas måste redovisas

Här kan du se exempel på de olika ritningarna Ritningar vid bygglovsansökan och bygganmälan 

Kontrollplan  Här finns exempel på kontrollplan

 


Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-06-03