Fortsätt till huvudinnehållet

Centrala elevhälsan och skolhälsovård

Du som elev har rätt att må bra och du ska känna dig trygg i skolan. Om det är något som inte känns bra ska du i första hand vända dig till din lärare eller någon annan vuxen i skolan du har förtroende för, så kan de hjälpa dig.

En lärare undervisar elever i klassrum

Centrala elevhälsan

Förskolan och skolan arbetar för att alla barn och elever ska må bra, det betyder att förskolan och skolan ser till varje barns och elevs hälsa, hur de lär sig saker och hur de utvecklas. Ibland räcker inte förskolan eller skolans personals kunskaper till och då finns möjligheten att få hjälp och stöd av Centrala elevhälsan som är den verksamhet i kommunen där skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykolog och specialpedagoger finns. Till Centrala elevhälsan är det förskolans eller skolans rektor som vänder sig och ber om hjälp.

Samordnad individuell plan (SIP)

När ditt barn behöver hjälp från flera personer och instanser exempelvis socialtjänsten, vården och förskola/skola, kan man göra en samordnad individuell plan.

Skolhälsovård

Alla skolor har en skolsköterska som har tider för mottagning och telefonrådgivning. Hit kan du som elev eller vårdnadshavare komma eller ringa om du har frågor som handlar om hälsa.

Kontakta kommunens servicecenter som kan hänvisa dig till rätt skolsköterska.

Det är rektor/huvudman som ansöker om tilläggsbelopp för barn/elev med omfattande behov av särskilt stöd i förskola eller grundskola via våra e-tjänster:

Tilläggsbelopp för barn 1-5 år – Ansökan – Hedemora kommun

Tilläggsbelopp för elev 6-16 år – Ansökan – Hedemora kommun

 

Rutin för tilläggsbelopp

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-04-09