Fortsätt till huvudinnehållet

Fastighet, Anläggning och Byggnation

Lärlingsutbildning, anpassad gymnasieskola

För dig som är intresserad av fastighetsskötsel och skötsel av park eller grönområden. Du kan välja att inrikta din utbildning mot arbete inom vaktmästeri, måleri eller lokalvård.

Du får lära dig

 • underhåll och skötsel av fastigheter, lokaler och utrymmen
 • hur man sköter trädgårdar och grönområden
 • om måleri, plåt, bygg och annat underhållsarbete
 • använda maskiner, verktyg och redskap
 • om reparationer

Du utbildar dig för att bli bra på att planera och genomföra olika typer av praktiska arbetsuppgifter. Du lär dig att välja, använda och vårda material, verktyg och maskiner samt att lösa de problem som uppstår i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifter inom yrkesområdet ställer krav på social förmåga och känsla för service. Därför ska utbildningen utveckla din förmåga att kommunicera och samverka med andra människor och med andra yrkesgrupper. Du lär dig betydelsen av service.

Våra inriktningar

Vaktmästeri

När du läser inriktning vaktmästeri är skötsel och underhåll av fastigheter i fokus. Du får lära dig om inre och yttre skötsel av fastigheter. Hur man sköter, underhåller och reparerar olika maskiner, verktyg och material på ett säkert och miljömässigt vis.

Programfördjupning, 900p

 • Fastighetsskötsel inre miljö – 100p
 • Naturbruksteknik 1 – 100p
 • Skötsel av utemiljöer 1 – 100p
 • Skötsel av utemiljöer 2 – 100p
 • Återvinning och kretslopp – 100p
 • Material och verktyg – 100p
 • Basmaskiner 1 – 100p
 • Hem- och konsumentkunskap 1 – 100p
 • Digital kompetens – 100p

Måleri

När du läser inriktning måleri är färg, material, ergonomi och miljö i fokus. Du får lära dig att utföra arbetsuppgifter inom måleri på ett yrkesmässigt sätt. Hur man använder olika färger, verktyg, tekniker och material inom- och utomhus samt hur man handskas med dem på ett säkert och miljömässigt vis.

Programfördjupning, 900p

 • Måleri 1 – 100p
 • Måleri 2 – 100p
 • Material och verktyg 1 – 100p
 • Material och verktyg 2 – 100p
 • Hantverksteknik 1 – 100p
 • Hantverksteknik 2 – 100p
 • Basmaskiner 1 – 100p
 • Hem- och konsumentkunskap 1 – 100p
 • Digital kompetens – 100p

Lokalvård

När du läser inriktning lokalvård är hygien, säkerhet och miljö i fokus. Du får bland annat lära dig lokalvårdens betydelse för hälsa och trivsel, rengöringsmedels egenskaper och användningsområden, redskap och maskiner samt enklare underhåll av lokaler. Du kommer även få kunskap om återvinning, kretslopp och miljö.

Programfördjupning, 900p

 • Lokalvård 1 – 100p
 • Lokalvård 2 – 100p
 • Återvinning och kretslopp 1 – 100p
 • Återvinning och kretslopp 2 – 100p
 • Material och verktyg 1 – 100p
 • Material och verktyg 2 – 100p
 • Fastighetsskötsel inre miljö – 100p
 • Hem- och konsumentkunskap 1 – 100p
 • Digital kompetens – 100p

Gymnasiegemensamma ämnen, 900p

Engelska 100p
Estetisk verksamhet 100p
Historia 50p
Idrott och hälsa 200p
Matematik 100p
Naturkunskap50p
Religionskunskap50p
Samhällskunskap50p
Svenska/svenska som andraspråk200p

Programgemensamma ämnen, 400p

Bygg och anläggning100p
Fastighetsskötsel200p
Service och bemötande 100p
Programfördjupning900p

Individuellt val, 200p

Trafikantkunskap100p
Service och bemötande 2100p
Gymnasiearbete100p

Kontakt

Kommunens servicecenter hjälper dig vidare för kontakt med den anpassade gymnasieskolan.

Servicecenter: 0225-340 00
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-03-08