Fortsätt till huvudinnehållet

Personlig assistans

Personlig assistans innebär hjälp med dina grundläggande behov. Du kan ansöka om personlig assistans om du har en funktionsnedsättning och är under 65 år. Både barn och vuxna kan få assistans.

Du kan till exempel få hjälp med din personliga hygien, att äta och klä dig. Du kan också få hjälp med att förflytta dig eller kommunicera med andra.

Du bestämmer

Det är du som bestämmer hur din personliga assistans ska vara formad. Du ska själv få välja vem som är din personliga assistent och hur stödet ska se ut. Du kan välja assistans från kommunens utförare, privata utförare eller från egen regi.

Du kan få personlig assistans upp till tjugo timmar i veckan. Behöver du fler timmar per vecka för dina grundläggande behov gör du en ansökan om assistansersättning hos Försäkringskassan.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-14