Fortsätt till huvudinnehållet

Årsredovisning och delårsrapport

Årsredovisning

Kommunens årsredovisning beskriver vad varje verksamhet gjort under det senaste kalenderåret och hur kommunfullmäktiges mål uppnåtts. Även de kommunala bolagen ingår i årsredovisningen.

Den innehåller information om ekonomiskt resultat, finansiell ställning och verksamhetens ekonomi samt måluppfyllelse.

I rapporterna ingår, förutom Hedemora kommun, även en sammanställd redovisning (motsvarande koncernredovisning) för kommunen och dess helägda dotterbolag. Kommunens helägda bolag är AB Hedemorabostäder, Hedemora kommunfastigheter AB och Hedemora Energi AB.

Årsredovisning populärversion

Kommunens årsredovisning finns även som en förenklad version, en populärversion, som du kan ta del av.

Delårsrapport

Kommunen och de kommunala bolagen upprättar varje år en delårsrapport för januari till augusti. Här ser man en avstämning av den ekonomiska utvecklingen samt resultatprognos för hela verksamhetsåret.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-05-22