Fortsätt till huvudinnehållet

Familjestöd och öppenvård för barn och unga

Öppenvården Gnistan riktar sig till barn, ungdomar och deras familjer som behöver stöd med att lösa olika svårigheter. 

Stödet utgår ifrån den egna förmågan till förändring och individuella behov.

Öppenvården arbetar på uppdrag av socialsekreterare, för barn och ungdomar mellan 0-20 år, deras familj och nätverk med råd och stöd. Öppenvården arbetar bland annat med:

  • med föräldrastödjande insatser i hemmet
  • gruppverksamhet för barn till missbrukare
  • föräldrautbildningar
  • drogförebyggande åtgärder
  • specialinriktade kurser i ilskekontroll, moralutveckling och social färdighetsträning för ungdomar

För att veta mer och ansöka om stöd och hjälp kontakta kommunens växeln på 0225-340 00.

Relaterade länkar:

CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning)

Drugsmart (Ungdomssajt om alkohol och andra droger)

Nätvandrarna (Fryshusets nätvandrare, bedriver socialt arbete på internet)

BRIS (Barnens rätt i samhället)

Socialtjänstlagen  (SoL)

LVU  (Lagen om vård av unga)

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-09-11