Fortsätt till huvudinnehållet

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är till för att främja att du får en meningsfull tillvaro och delaktighet i samhällslivet. 

Du som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och är i yrkesverksam ålder, och inte har ett arbete eller studerar, har rätt till daglig verksamhet.

Vilka verksamheter finns i Hedemora?

Korpen och Ängen

Dagcentren Korpen och Ängen har daglig verksamhet i samma byggnad. Verksamheten är till för personer med olika former av Funktionsnedsättningar med olika tilläggshandikapp. På dagcentren Korpen och Ängen är pedagogiken utformad efter modellen ”Händelseriket”.

Den dagliga verksamheten är i första hand till för personer med olika former av utvecklingsstörning. Pedagogiken i Händelseriket passar även personer som har en demenssjukdom.

Korpen-Ängen tar emot studiebesök varje vecka på torsdag eftermiddag. Ring 0225-345 31 för att boka ett studiebesök.

Hamre ridskola

Dagverksamheten på Hamre samverkar med Hedemorabygdens Ridklubb. Där arbetar deltagarna med skötseln av hästarna, med stallet och de sysslor som hör till en stor hästgård. Det kan vara att rykta hästarna, att sopa, mocka och hålla rent både i stallet och utanför, att hålla ordning i klubbrummet och inte minst att utfordra hästarna med hö. Beroende på årstiden ser deltagarna även till att framkomligheten är bra genom snöskottning eller gräsklippning och liknande.

Hamre ligger en liten bit utanför Hedemora tätort och därför samåker deltagarna varje dag till och från Hamre i en buss.

Hedemorabyggdens ridklubb

LH- verkstan

För att beställa varor tillverkade av LH-verkstan, gör så här:

  1. Ladda ner en beställningslista (PDF)
  2. Fyll i beställningslistan och faxa alternativt skicka den per vanlig post, du kan även skicka beställningen via e-post.

LH-verkstan Kraftgatan 8 77633 Hedemora

Tel-nr: 0225-34497
Fax-nr: 0225-34496

LH-verkstan är en arbetsplats i Hedemora för personer med funktionsnedsättning. Här tillverkas Läro- och Hjälpmedel som används av personer inom särskola och omsorg.

LH-verkstan består av två olika enheter med olika inriktningar, Träverkstad (LH-Trä) och en monteringsverkstad (LH-Metall).

Idégivarna bakom produkterna är Lilli Nielsen och SIH (Laborativa Hjälpmedel). Hösten 1982 ledde ett samarbete mellan Lilli Nielsen DK och Ingvar Lindström (SHI läromedel Umeå, SHI heter idag SPSM) till att produkterna Lilla rummet, Ljudboxen, Pust och Stödbänk kunde börja produceras. Ingvar Lindström fortsatte en samverkan med LH-verkstan där laborativa läromedel för barn och vuxna utvecklades och som sedan har producerats i LH-verkstans regi sedan dess.

Skrinet

Skrinet är en butik på Åsgatan 78 i Hedemora som säljer produkter som tillverkas direkt i lokalerna och i kommunens andra dagliga verksamheter. Den dagliga verksamheten är till för vuxna personer med olika former av funktionsvariationer. Målet är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning.

Våra öppettider

Måndag, tisdag, onsdag: 09.00-15.00.
Torsdag: 09.00-18.00
Fredag: 09.00-13.00

Skrinet utför mangling och tillverkar bland annat gardiner, löpare, dukar med mera.

Källan

Källan fungerar som en väg in för dig som beviljats daglig verksamhet men inte riktigt vet vilken verksamhet som skulle passa dig. Personalen och du lär känna varandra och kartlägger dina behov och önskemål för att hitta en daglig verksamhet som passar just dig.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-11-17