Fortsätt till huvudinnehållet

Ekonomi

Kommunfullmäktige fastställer program som anger mål och inriktning för den kommunala verksamheten. Dessa politiska program har ofta ett flerårigt perspektiv. Inför varje år beslutar kommunfullmäktige om budget och verksamhetsdirektiv som redovisar de mål för ekonomi och verksamhet som nämnderna ska uppnå under verksamhetsåret.

Varje nämnd får en ekonomisk ram för driftkostnaderna. Nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt i program och verksamhetsdirektiv.

De avgiftsfinansierade verksamheterna – Hedemora Energi samt Hedemora Bostäder – har balansräkningsansvar och ska långsiktigt finansiera sin verksamhet helt med externa eller interna intäkter.

SkattesatsSkattesats total %Kommunalskatt %Landstingsskatt %
Hedemora33,8022,1711,63
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-21