Fortsätt till huvudinnehållet

Avgifter för barnomsorg

Hur mycket du får betala för barnomsorg bestäms utifrån hemmets gemensamma inkomst före skatt, antalet barn i hemmet som har en barnomsorgsplats, närvarotid (i förskola) och om barnet går på förskola eller på fritidshem.

Det finns också en övre gräns för hur hög avgift du får betala för ett barn. Inkomsttaket per månad för år 2024 är 56 250 kronor. Så om den sammanlagda inkomsten före skatt i barnets hem är 56 250 kronor eller över betalar man inte mer än det högsta beloppet, det kallas för maxtaxa.

Avgift för heltid i förskola (mer än 15 timmar per vecka)

BarnDel av inkomstHögsta avgift
1 (yngsta barnet)3 procent1687 kr/månad
2 (näst yngsta barnet)2 procent1125 kr/månad
3 (sista avgiftsbelagda barnet)1 procent563 kr/månad
Barn 4 eller flerIngen avgift

Avgift för deltid i förskola (upp till 15 timmar per vecka)

BarnDel av inkomstHögsta avgift
1 (yngsta barnet)2,4 procent1350 kr/månad
2 (näst yngsta barnet)1,6 procent900 kr/månad
3 (sista avgiftsbelagda barnet)0,8 procent450 kr/månad
Barn 4 eller flerIngen avgift

Avgift för fritidshem

BarnDel av inkomstHögsta avgift
1 (yngsta barnet)2 procent1125 kr/månad
2 (näst yngsta barnet)1 procent563 kr/månad
3 (sista avgiftsbelagda barnet)1 procent563 kr/månad
Barn 4 eller flerIngen avgift

Allmän avgiftsfri förskola betyder att barn får gå i förskolan 15 timmar i veckan gratis, från hösten då barnet fyller 3 år.

Behöver man omsorg mer än 15 timmar i veckan minskas avgiften för heltid med 30%, från hösten då barnet fyller 3 år. Den lägre avgiften gäller från september till juni.

Lämna och uppdatera inkomstuppgifter

  • Du ansvarar själv för att rätt inkomstuppgifter är lämnade och uppdaterade, så snart det sker en förändring. Din inkomst kan komma att kontrolleras hos din arbetsgivare och myndighet.
  • Om inkomstuppgifter inte lämnas in får du betala det högsta beloppet, maxtaxan.
  • För att avgiften ska bli rätt för alla behöver du som vårdnadshavare meddela barnomsorgshandläggaren så fort det blir ändringar i hemmet gällande familjeförhållanden eller ändra inkomstuppgift i vår e-tjänst om någon i hemmet får ändrad inkomst.

Observera att om den sammanlagda inkomsten för hushållet är lägre än 10 000 kr tas ingen avgift ut.

E-tjänst för att lämna eller uppdatera inkomstuppgift

För att komma i kontakt med barnomsorgshandläggare, ring kommunens servicecenter 0225 – 340 00 eller skicka e-post till kommun@hedemora.se

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst

Allt som man betalar skatt på räknas som avgiftsgrundande inkomst. Exempelvis lön, a-kassa och föräldrapenning. Samtliga inkomster ska anges i brutto per månad, alltså innan skatteavdrag.

Observera att exempelvis bidrag eller studiemedel inte räknas som avgiftsgrundande inkomst.

Delad faktura

Separerade vårdnadshavare med gemensam vårdnad om barnet får delad faktura, alltså varsin avgift, om båda vårdnadshavarna nyttjar platsen i förskolan eller fritidshemmet.

Vanliga frågor

Vid sjukskrivning har barnet rätt att behålla sin plats på förskolan eller fritidshemmet.

Du som vårdnadshavare och personalen på förskolan eller fritidshemmet kommer överens om vistelsetiden för ditt barn under din sjukskrivning.

 

Ja. Du säger upp platsen via vår e-tjänst Förskola – Ansökan, uppsägning, platserbjudande, inkomstuppgift som du också hittar under E-tjänster och blanketter.

Uppsägningstiden är 30 dagar.

Om du inte behöver platsen till ditt barn behöver du säga upp den. Uppsägningstiden är 30 dagar.

Tänk på att säga upp din plats när ditt barn slutar i förskolan för att börja i förskoleklass.

Du säger upp platsen via vår e-tjänst Förskola – Ansökan, uppsägning, platserbjudande, inkomstuppgift som du också hittar under E-tjänster och blanketter.

 

Vill du byta förskola, ansöker du till den andra förskolan via e-tjänsten Förskola – Ansökan, uppsägning, platserbjudande, inkomstuppgift

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-12-19