Fortsätt till huvudinnehållet

Naturreservat

Naturen i Hedemora kommun är väldigt varierad med öppet jordbrukslandskap, spännande skogar, och artrika våtmarksområden. 

Den värdefulla naturen, med sin potential att ligga till grund för social och ekonomiskt hållbar utveckling i området, gör att större delen av Hedemora kommun ingår i biosfärområdet Nedre Dalälven.

I Hedemora finns arton stycken naturreservat.

Flera finns i älvlandskapet, men det finns även reservat med brandskadad gammelskog.

Här finns också ett av landets nordligaste hasselbestånd.

På Länsstyrelsens hemsida finns mer information om naturreservaten Besöksmål | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-26