Fortsätt till huvudinnehållet

Trollbosjön

Trollbosjön är en av flera lagunsjöar i Hovranområdet.

Det innebär att sjöns vattenstånd varierar med älvens. Vår och höst stiger vanligtvis vattnet och det kringliggande strandängarna översvämmas. Dessa strandängar har öppnats upp i ett par omgångar de senaste årtiondet. Nu betas större delen av sjöns stränder årligen av nötkreatur.

Vid sjöns södra ände finns en parkeringsplats med en plattform. Från plattformen har man bra utsikt över sjön. Sothöns, skäggdopping, sångsvan är några av de vanligt förekommande häckfåglarna. Änder, gäss och vadare trivs också i och kring Trollbosjön. Fiskgjuse och Havsörnen kommer nästan dagligen för att fiska.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-16