Fortsätt till huvudinnehållet

Anhörighetsbehörighet och framtidsfullmakt

Anhörigbehörighet

Om du är nära anhörig till en person som har fyllt 18 år och som inte längre kan företräda sig själv, behöver du från den 1 juli 2017 inte en fullmakt för att företräda han eller henne. Detta innebär att du, för personens räkning, tex kan betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker. Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol.

Som nära anhörig räknas här, enligt 17 kap föräldrabalken, i turordning:

  1. make eller sambo
  2. barn
  3. barnbarn
  4. föräldrar
  5. syskon
  6. syskonbarn.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett frivilligt uppdrag som en person kan ge till en annan person. Framtidsfullmakten innebär att man utser en person som i framtiden ska företräda dig när du inte längre kan göra det själv. För att en framtidsfullmakt ska gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Personen som skriver den måste förstå vad den gör när den skriver framtidsfullmakten. Framtidsfullmakten har samma formkrav som ett testamente.

Framtidsfullmakten ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer. Av fullmakten ska framgå följande:

Att det är en framtidsfullmakt
Vem som är fullmaktshavare, alltså vem som ska företräda personen det gäller
Fullmaktens omfattning och eventuella villkor

Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse och överförmyndaren har därav varken blanketter eller några synpunkter på hur den ska se ut eller vad den ska omfatta. Den som är fullmaktshavare ska vara lojal och samråda med den som är fullmaktsgivare. Fullmaktshavaren måste inte redovisa sitt uppdrag till någon myndighet, men fullmaktsgivaren får utse en person till granskare av farmtidsfullmakten om den så vill.

Både granskaren och överförmyndare har rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar sitt uppdrag. Lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

Mer om framtidsfullmakter

Mer information om framtidsfullmakter och bankärenden för annans räkning finner du hos Svenska bankföreningen.

Svenska bankföreningens faktablad om bankärenden för annans räkning(länk) 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-26