Fortsätt till huvudinnehållet

Våra särskilda boenden

Du som av olika anledningar inte klarar att bo kvar i ditt vanliga hem kan ansöka om en plats vid någon av kommunens vård- och omsorgsboenden.

Kommunen har fyra äldreboenden och alla våra boenden har personal dygnet runt. Det finns också sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut för dig som behöver det. Ett av våra boenden är särskilt anpassade för personer som har en diagnostiserad demenssjukdom.

Du kan också ansöka om så kallad växelvård när du behöver mycket omvårdnad under en längre period, och vården bara delvis kan ges i ditt hem. Du kan även ansöka om korttidsvård om du tillfälligt inte kan bo hemma, om du till exempel behöver rehabilitering eller återhämta dig efter sjukdom.

Alla våra boenden anordnar regelbundna aktiviteter för dig som boende, och ibland också för dina anhöriga. Det kan handla om musik- och filmunderhållning, gemensamma tillställningar, rörelseträning, olika spel eller tipspromenader. Vi erbjuder dagligen utevistelse.

Du ansöker om en plats på ett boende hos vår biståndsenhet. Du kan ringa och göra en muntlig ansökan på telefon via kommunens servicecenter. Du kan också använda vår ansökningsblankett så tar vi kontakt när din ansökan kommit till oss. Handläggningstiden varierar men inom max 3 månader har du fått ett beslut från biståndshandläggaren.

Ansökan – blankett

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-11-14