Fortsätt till huvudinnehållet

Sanering av PCB

Byggnader som kan innehålla material med PCB i till exempel fogar skulle ha inventerats tills år 2008. Har detta inte gjorts ska fastighetsägaren låta utföra det snarast.

PCB har bland annat använts i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer till lysrör. Det är en grupp organiska föreningar som är fettlösliga och svårnedbrytbara. PCB har bland annat skadliga effekter på fortplantningsförmågan och immunförsvaret.

Om du ska låta sanera/ta bort fogar med en halt över 500 mg PCB/kg fogmassa ska det anmälas till Miljökontoret minst tre veckor innan saneringen startar.

Byggnadsdelar som innehåller mindre PCB än 500 mg/kg är det ett farligt avfall när den ska tas bort. Fogmassor med de här halterna behöver inte saneras/tas bort till ett visst datum utan ska saneras vid renovering, ombyggnation eller rivning

 

Byggnader (gäller ej småhus/villor) som är uppförda, ombyggda eller renoverade mellan 1956 och 1973 skulle ha inventerats på PCB i fog- och golvmassor senast 30 juni 2008.

Har detta inte gjorts ska fastighetsägaren låta utföra det snarast.

Under vissa tidsperioder förekom PCB i byggnader i form av fogmassor, halkfria golv samt isolerrutor och kondensatorer.

Kondensatorerna kan finnas i lysarmatur och i enfas-motorer som tvättmaskiner, oljebrännare eller fläktar.

Byggnader som uppförts eller renoverats under dessa tidsperioder måste därför inventeras med avseende på PCB.

PCB användes under dessa tidsperioder:

  • fogmassor från 1956-1973
  • golvmassor från 1956-1973
  • isolerrutor från 1956-1980
  • kondensatorer installerade 1980 och tidigare

PCB-förordningen kom 2007 och innehåller krav på inventering och sanering av PCB.

I byggnader uppförda eller renoverade mellan 1956-1973 ska fastighetsägaren ha inventerat förekomst av PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer i armaturer. Resultatet av inventeringen skulle vara klart år 2008.

Alla byggnader som innehåller mer PCB i fog- eller golvmassor än 500 mg/kg skulle vara sanerade till 30 juni 2016. Under speciella förhållanden kan vissa fastigheter ha getts dispens och då kan saneringen ha skjutits upp till ett senare datum.

Byggnadsdel som innehåller mindre PCB än 500 mg/kg ska saneras innan byggnaden byggs om eller rivs.

Du måste anmäla saneringen till miljökontoret senast tre veckor innan du börjar saneringen.

Isolerrutor som innehåller PCB i förseglingsmassa och PCB-kondensatorer i armaturer för urladdningslampor klassas som miljöfarligt avfall och får därför inte spridas till naturen. Enklast är att märka upp isolerfönster, kondensatorer och PCB-haltiga fogar som påträffats under inventeringen så att man i framtiden lätt kan se var PCB finns.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-11-30