Fortsätt till huvudinnehållet

Kretsloppsplan (avfallsplan)

Vi lever över våra tillgångar i Sverige och medelsvensken förbrukar i en nivå som gör att vi skulle behöva 4,5 jordklot för att resurserna ska räcka. Resurseffektivitet och att främja cirkulär ekonomi är viktiga områden för att ta tillvara våra resurser bättre och därigenom också gå mot en minskad klimatpåverkan.

Kretsloppsplanen ska visa var vi behöver vara år 2030 i vårt arbete med att minska avfall, öka resursutnyttjandet och säkerställa en ren och giftfri miljö.

Kretsloppsplanen kommer ställas ut för allmänheten 15 augusti till 29 september 2023. Då finns möjlighet att komma in med synpunkter.

Lämna synpunkter senast 29 september

Märk brev eller e-post med: Yttrande Kretsloppsplan Hedemora
Synpunkter skickas till: kretsloppsplan@hedemora.se
eller: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 776 28, Hedemora

Handlingarna kommer finnas tillgängliga här:

  • Längre ned på denna sida finns handlingar att ladda ned som pdf-filer.
  • Kommunens servicecenter, Hökargatan 6, Hedemora
  • Stadsbiblioteket, Hökargatan 10, Hedemora

Vid frågor kontakta kommunens servicecenter:

Telefonnummer: 0225-340 00
E-post: kommun@hedemora.se

Syftet med kretsloppsplanen

Syftet med kretsloppsplanen är att påvisa var vi behöver vara år 2030 i vårt arbete med att minska avfall, öka resursutnyttjandet och säkerställa en ren och giftfri miljö.

Planen avser att samla alla kommuner, Region Dalarna, Länsstyrelsen, och andra aktörer i att gemensamt arbeta för att åstadkomma ett mer hållbart samhälle där Dalarna tar ansvar för att minska sin klimatpåverkan.

Hushållen och dess beteenden är centrala liksom kommunerna och dess verksamheter. Men alla berörda aktörer är viktiga för att nå framgång.

Beskrivning

Kretsloppsplanens viktigaste mål till 2030 (jämfört 2022) är:

  • Utveckla en mer hållbar konsumtion hos både hushåll och kommunala verksamheter där uppkomsten av avfall minskar med minst 25 %
  • Utveckla materialåtervinning av både restavfall och grovavfall med målet att minska mängden avfall till förbränning med 50 %.
  • Utveckla hållbart byggande och hållbar hantering av byggavfall och schaktmassor

I alla områden är det viktigt att utveckla tillsyn som effektivt verktyg för att sträva uppåt i avfallshierarkin och minska klimatpåverkan.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-08-10